Eindejaarsverwerking

 

Bij de eindejaarsverwerking binnen TALIS moet u denken aan het aanpassen van het boekjaar, eventueel automatische nummers zoals Factuurnummer en Opdrachtnummer en het aanmaken van een nieuw boekjaar ten behoeve van de Urenadministratie. NB: Voor de Eindejaarsverwerking van uw Financiële administratie zult u de documentatie van die applicatie moeten raadplegen.


Afhandelen “oude” boekjaar
Zorg er voor dat alles is ingevoerd (bijvoorbeeld Opdrachten) en gefactureerd is van 2023. 


Back-up
Alvorens u met de eindejaarsverwerking begint (het omzetten van nummeringen en dergelijke) is het verstandig om een back-up van de database te maken. Hiertoe dient u TALIS op te starten als Beheerder en gaat u naar de menukeuze “Beheer”, “Database back-up”: Na verloop van tijd (afhankelijk van de grootte van uw database) krijgt u een melding dat de back-up gelukt is en ook waar deze opgeslagen is.


Instructies eindejaarsverwerking

Download het jaarovergang bestand hier