IMPACT Release notes

IMPACT SplashScreen

2024.4.0

Nieuwe en verbeterde functies

 • Het selecteren van taken in het te plannen taken paneel zorgt er nu voor dat dezelfde taken ook op de kaart worden geselecteerd. Ook worden de verbindingslijnen en gerelateerde taken ingeladen en op de kaart getoond als dit ingesteld is.
 • Het selecteren van taken op de kaart zorgt er nu ook voor dat dezelfde taken in het te plannen taken paneel worden geselecteerd.
 • Het selecteren van ritten op het planbord en/of rooster zorgt er nu voor dat dezelfde ritten ook op de kaart worden geselecteerd.
 • Ritten kunnen nu ook vanaf de kaart geselecteerd worden. De op de kaart geselecteerde ritten worden ook geselecteerd in de rest van de ritplanning.
 • Roosterblokken kunnen nu gemarkeerd worden als blokkerend. Als er een rit gepland of aangepast wordt waardoor deze zal overlappen met een blokkerend roosterblok, wordt de actie afgekeurd en teruggedraaid.
 • Terugkeerpatronen van roosterblokken hebben naast elke week, nu ook de optie om na een invulbaar aantal weken terug te keren.
 • Bij het invoeren van een rit taak (eventueel via een rit template) kan er nu gekozen worden voor de optie 'Wagen standplaats'. Als deze optie gekozen is zal het systeem tijdens het aanmaken van de taak kijken of de geplande wagen een standplaats heeft en deze invullen als locatie van de desbetreffende taak. Als deze niet beschikbaar is zal gekeken worden naar de locatie van de op de wagen geregistreerde divisie. Als deze ook niet beschikbaar is valt het systeem terug op 'Nader te bepalen'.
 • De totale emissie van de rit wordt nu verdeeld over de taken die in de rit gepland staan, op basis van de ISO 14083 standaard. De totale emissie van een opdracht en opdrachtregel worden ook doorgerekend op basis van de emissie op de onderliggende taken.
 • Tijdens het importeren van locatie stamgegevens wordt er automatisch gegeocodeerd als de coördinaten leeg zijn.
 • De instelling voor het automatisch accorderen van binnenkomende opdrachten uit TALIS is verwijderd. Deze functie maakt nu gebruik van de standaard opdracht status instelling van opdrachtbeheer.
 • De emissieklasse 'Euro 6D', 'Euro 6D (temp)' en 'Euro 6E' zijn toegevoegd aan de keuzelijst op materieel.
 • Realisatiedocumenten van de boordcomputers worden nu verwerkt in de documentenlijst binnen IMPACT. Dit zorgt ervoor dat de documenten ook teruggekoppeld kunnen worden aan TALIS.

Opgeloste bugs

 • Ontbrekende realisatiedata mapping is nu toegevoegd aan de terugkoppeling naar TALIS.
 • Verschillende vrije velden zijn nu beschikbaar gemaakt in de data die gebruikt kan worden in de Scriban scripts en rapport templates.
 • Transportplannen worden niet meer automatisch uitgevoerd als het vinkje 'Automatisch uitvoeren' uit staat.
 • Bij het plannen van een taak met een ingevulde taakduur worden de ingevulde minuten niet meer behandeld als uren.
 • Het land wordt weer goed ingelezen in de divisie stamgegevens.
 • De contextmenu opties van opdrachtbeheer worden nu goed bijgewerkt na het aanpassen van de statussen.

2024.3.0

Nieuwe en verbeterde functies

 • Filters kunnen nu aangemaakt worden als 'Gedeeld'. Dit zorgt ervoor dat het filter automatisch beschikbaar komt voor alle gebruikers in het systeem.
 • Grid instellingen kunnen worden opgeslagen als 'Gedeelde instelling'. Gebruikers kunnen er vervolgens voor kiezen om deze gedeelde instelling in te laden.

Opgeloste bugs

 • De toegestane maximale massa van materieel moet nu groter zijn dan de massa rijklaar.

2024.2.0

Nieuwe en verbeterde functies

 • Bedrijfsgegevens kunnen nu geregistreerd worden in de divisie stamgegevens. Het dialoog voor het aanpassen van de bedrijfsgegevens is verwijderd en de eerder ingevulde data is verplaatst naar een nieuw aangemaakte divisie met de code "COMPANY_DETAILS".
 • Tijdens het delen van rapporten kan een divisie gekozen worden waarvan de bedrijfsgegevens gebruikt worden in het maken van het rapport. De meest relevante divisie wordt automatisch geselecteerd, deze selectie kan handmatig aangepast worden.
 • Plan issues kunnen nu ingesteld en teruggevonden worden op stop en taak niveau.
 • Bij het accepteren van een plan issue worden de gebruiker en tijd van acceptatie opgeslagen.
 • Als een stop zich in een milieuzone bevindt waar de geplande wagen niet in mag komen, zal er een overtreding geregistreerd worden op de stop. Deze overtreding is te zien in de rit en er kan op gesignaleerd worden met behulp van plan issues.
 • Milieuzones kunnen zichtbaar gemaakt worden op de kaart. De instelling is te vinden in de gebruikersinstellingen onder kaartlagen.
 • Er is een instelling toegevoegd aan de webhooks om bewerkte rit berichten pas vanaf de ingestelde tijd te synchroniseren met externe systemen.

Opgeloste bugs

 • Ritten worden niet meer onnodig naar webhooks gestuurd.
 • Vrije velden kunnen weer gebruikt worden om realisatiedata in te verwerken.
 • Fouten die voorkomen tijdens de verwerking van realisatiedata worden weer opgeslagen.
 • Opslaan van stamgegevens zorgt niet meer voor onnodige melding als eenzelfde stamgegevens-scherm meerdere malen geopend en gesloten is in één sessie.
 • Resource groep filter 'Overige' in het rooster werkt weer.
 • Transportplannen worden weer uitgevoerd bij het aanmaken van nieuwe taken in een al geaccordeerde opdracht.
 • In de tooltip van een synchronisatie icoon wordt nu de lokale tijd weergegeven.
 • Berekende velden in de eenheid stamgegevens worden nu afgerond naar 3 decimalen.

2024.1.0

Nieuwe en verbeterde functies

 • De divisie stamdata is toegevoegd zodat te gebruiken divisies beheerd kunnen worden.
 • Divisies kunnen gebruikt worden in opdrachten, personeel en materieel.
 • Divisie filters kunnen toegepast worden in de taken en rooster panelen.
 • Divisie kan als voorwaarde ingesteld worden voor de uitvoer van transportplannen, rit templates en taak plan criteria.
 • Per webhook kan nu ingesteld worden welke berichten er verstuurd moeten worden naar de ingestelde URL.

Opgeloste bugs

 • De rijtijden op stops binnen een rit met taken waarvan de locatie nader te bepalen is worden correct verwerkt.
 • Bij het optimaliseren van een rit komen er geen onnodige foutmeldingen meer als automatisch rit berekenen aanstaat.

2023.17.0

Nieuwe en verbeterde functies

 • Het verwerken van de realisatiedata uit de boordcomputers kan nu gedaan worden naar velden op rit, stop, taak, opdrachtregel, opdracht en goederen.
 • Taak property templates, realisatiedata templates en webhooks kunnen op inactief gezet worden.
 • ETA (Estimated Time of Arrival) velden zijn toegevoegd aan het rit paneel.
 • De 'Duur' kolom is toegevoegd aan de te plannen taken in de ritplanning.
 • Er kan nu gefilterd worden op de duur van de taken.
 • Bij het ontplannen (verwijderen) van rit taken wordt een bevestigingsvraag gesteld.

Opgeloste bugs

 • De onnodige melding na het aanpassen van de rit tijd door een andere gebruiker is verwijderd.
 • Het formaat waarin de duur van de taken getoond wordt in grids is aangepast naar '[uren]:[minuten]'.
 • Het bijwerken van aangepaste ritten op de kaart zorgt niet meer voor dubbel getoonde stops of onzichtbare routes.
 • Transportplannen worden weer goed uitgevoerd bij het aanmaken van een nieuwe opdracht met de status geaccordeerd.

2023.16.0

Nieuwe en verbeterde functies

 • Alle boordcomputer configuratie (webhooks en configuratie templates op taaksoort en ritplanning instellingen) is verplaatst naar een nieuw dialoog 'Integratie configuratie'.
 • Boordcomputer properties zijn hernoemd naar taak properties en kunnen nu taaksoort onafhankelijk geconfigureerd worden.
 • Realisatiedata templates kunnen nu taaksoort onafhankelijk geconfigureerd worden.
 • Er zijn een aantal realisatiedata velden toegevoegd aan rit, stop, taak en goederen om de resultaten van de boordcomputers in te kunnen verwerken.
 • Bij het verwijderen van ingevoegde knooppunten wordt een bevestigingsvraag gesteld.

Opgeloste bugs

 • Toegevoegde knooppunten worden nu op de correcte volgorde getoond op de kaart.
 • Foutmeldingen kunnen weer goed getoond worden aan de gebruiker.

2023.15.0

Nieuwe en verbeterde functies

 • Bij het aanmaken van een rit taak kan de locatie ingesteld worden op 'Nader te bepalen'. Zo kunnen taken als 'Tanken' ingepland worden zonder dat de planner van te voren moet specificeren waar dit moet gebeuren.
 • Tijdens het berekenen van een rit kan er rekening gehouden worden met rij- en rusttijden. Afhankelijk van de ingestelde regeling worden er automatisch pauzes en overnachtingen ingepland op een 'Nader te bepalen' locatie.
 • Er zijn opties aan de kaart toegevoegd om 'Alle taken' van het te plannen taken paneel en/of 'Alle ritten' van het planbord weer te geven op de kaart zonder deze vooraf te moeten selecteren.
 • Ritten worden in verschillende kleuren op de kaart getoond om het verschil tussen de ritten/routes duidelijk te maken. Deze zelfde kleuren komen ook terug op het planbord en het rooster.

Opgeloste bugs

 • De materieel en personeel iconen zijn weer zichtbaar gemaakt in het combinaties scherm.

2023.14.0

Nieuwe en verbeterde functies

 • Er wordt bij het versturen van berichten naar externe applicaties minimale data meegestuurd. De externe applicatie haalt nu zelf missende data op waar nodig om communicatie snelheid te verbeteren en de hoeveelheid onnodige data te verminderen.
 • Plan issues kunnen nu geaccepteerd worden als er een bewuste keuze is gemaakt om deze niet af te handelen. Hier kan een opmerking bij gezet worden.
 • Het volgnummer van de plan issues is nu overal zichtbaar en wordt gebruikt voor standaard sortering. De gebruiker kan van deze standaard sortering afwijken.

2023.13.0

Nieuwe en verbeterde functies

 • Plan issues hebben nu een volgnummer. In ritplanning krijgt het laagste volgnummer prioriteit bij de kleur en tooltip van plan issue iconen.

Opgeloste bugs

 • Email template lettertypes zijn weer zichtbaar.
 • Email template kleur categorieën namen worden in begrijpbare taal weergegeven.
 • Rit templates kunnen geen negatieve volgnummers meer worden gezet.
 • Taak plan criteria plant geen taken zonder coördinaten meer.
 • Automatisch geocoderen na accorderen werkt weer.
 • Taken slepen naar eerst kolom planbord, plant taken niet meer op de vorige dag.

2023.12.0

Nieuwe en verbeterde functies

 • Taken kunnen nu afzonderlijk geannuleerd en weer geaccordeerd worden zonder dat de gehele opdrachtregel of opdracht geannuleerd of geaccordeerd hoeft te worden.
 • De Ritplanning instellingen zijn uitgebreid met velden om te bepalen wanneer geocodeer resultaten automatisch geaccepteerd moeten worden door het systeem.
 • Als een geocodeer resultaat niet automatisch geaccepteerd wordt door het systeem opent er een dialoog met een lijst van potentiële resultaten waar de gebruiker een keuze uit kan maken.
 • De data die gebruikt kan worden bij het opmaken van Scriban of Rapport templates is aangevuld met de Taak vrije velden.

Opgeloste bugs

 • Knooppunten kunnen weer ingevoegd worden vanaf de kaart.

2023.11.0

Aandachtspunten

 • De nieuwe functies vereisen een database conversie die lang kan duren afhankelijk van hoe groot de database is. Maak van tevoren een backup en geef de API na het opstarten 10 minuten de tijd om de conversie uit te voeren.
 • Ingevoegde Knooppunten worden cursief weergegeven om ze te onderscheiden van opdracht Taken.

Nieuwe en verbeterde functies

 • Ingevoegde Knooppunten zijn nu ook zichtbaar in Opdrachtbeheer.
 • Bij het 'Markeren als uitgevoerd' van een Taak kan nu ook een resultaat status met opmerking worden ingevoerd.

Opgeloste bugs

 • Context menu opties (rechter muisknop) voor de geselecteerde regel van een grid worden nu ververst wanneer de grid is ververst.

2023.10.1

Opgeloste bugs

 • Vragenpad dialoog opent weer.

2023.10.0

Nieuwe en verbeterde functies

 • Documenten hebben nu een categorie die gekozen kan worden tijdens het toevoegen of aanpassen van een document. Deze categorie wordt gebruikt bij het communiceren met externe systemen.
 • Document namen kunnen nu gekozen worden tijdens het toevoegen of aanpassen van een document.
 • Documenten aangemaakt in IMPACT worden nu gesynchroniseerd met de documenten in een gekoppeld TALIS-systeem.
 • Alle data gegenereerd door een gekoppeld Trimble-systeem wordt nu doorgestuurd naar, en weergegeven in de IMPACT realisatiedata.
 • De statussen 'Wordt verzonden' en 'Ontvangen' zijn uit de Rit, Stop en Taak statussen gehaald en worden nu als aparte Synchronisatiestatus weergegeven. De meest recente Synchronisatiestatus van een Device wordt ook bij de Stamgegevens van Device, Personeel en Materieel getoond.

Opgeloste bugs

 • De Documenten, Notities, Instructies en Realisatiedata tabbladen zijn niet meer te selecteren tijdens het aanmaken van een nieuwe Taak in Opdrachtbeheer.
 • De Positie van een Resource op de kaart wordt niet meer overschreven door veranderingen van de positie van een andere Resource.
 • Plan issues worden niet meer onnodig dubbel getoond.

2023.9.0

Nieuwe en verbeterde functies

 • Documenten, instructies, notities en realisatiedata zijn nu ook in te zien en aan te passen vanuit de Opdrachtregel taken.
 • Ingestelde openingstijden op Locaties binnen een Rit worden nu meegenomen tijdens het optimaliseren van de desbetreffende Rit.
 • Benodigde capaciteiten voor het uitvoeren van een Taak of Stop worden nu ook weergegeven op de locatie pins op de Kaart.
 • Divisie is toegevoegd op Opdracht. Overal waar er gefilterd kan worden op Opdrachtinformatie is dit nieuwe veld beschikbaar. Het kan ook ontvangen worden vanuit externe systemen.
 • Webhook berichten naar externe systemen worden met een kleine vertraging verstuurd zodat meerdere losse aanpassingen op een Rit of Opdracht in één keer opgestuurd worden. Hierdoor wordt er minder gevraagd van zowel IMPACT (data ophalen en versturen) als de gekoppelde externe systemen (data ontvangen en verwerken).

Opgeloste bugs

 • De totale opbrengst van een Rit wordt nu opnieuw berekend na het aanpassen van de opbrengst van een eerder op de Rit Geplande taak.
 • De tolkosten worden weer in het tabblad kosten in het Rit details dialoog getoond.
 • Het Opdrachtregelsoverzicht toont geen lege (klad) opdrachten meer.

2023.8.0

Nieuwe en verbeterde functies

 • Ritten kunnen nu Afgemeld worden nadat ze Uitgevoerd zijn. Afgemelde Ritten kunnen niet meer door Gebruikers aangepast worden. Nieuwe data van bijvoorbeeld externe systemen zoals Boordcomputers zal nog wel verwerkt worden.
 • Openingstijden zijn overal toegevoegd waar er gebruik gemaakt wordt van Locaties. Enkele voorbeelden zijn Bedrijfsgegevens, Opdrachtregel taken en Geplande taken.
 • De totale emissie in de vorm van CO₂e wordt nu op basis van ISO-14083 berekend tijdens het berekenen van een Rit Route. CO₂e is een verzameling van alle broeikasgassen die in dit geval uitgestoten worden tijdens de uitvoer van een Rit.
 • Documenten kunnen nu vanuit externe systemen ingeschoten worden in IMPACT op de Opdrachtregel taak. Zodra deze taak gepland wordt zijn deze documenten zichtbaar in de Taak details.
 • IMPACT ondersteunt nu alle soorten Documenten. PDF en afbeelding bestanden kunnen binnen de applicatie geopend worden zoals voorheen. Andere bestanden kunnen vanuit IMPACT in externe programma's geopend worden.
 • De kilometerstanden en realisatie tijden uit IMPACT kunnen nu worden teruggekoppeld naar een bronsysteem.
 • De capaciteiten op Stops en Taken zijn uitgebreid met relatieve waarden. Zo is het bijvoorbeeld gemakkelijk te zien hoeveel Gewicht er op een bepaald moment in de Rit zit, maar ook de veranderingen in Gewicht op een Stop of Taak.
 • In de IMPACT Tool is onder het 'Services' tabblad een knop toegevoegd om alle log files in een zip bestand te archiveren. Dit kan onder andere gebruikt worden om de log files gemakkelijk te delen zodat fouten sneller onderzocht kunnen worden.

Opgeloste bugs

 • Documenten, instructies en notities kunnen nu weer verwijderd worden.
 • Documenten en instructies aangemaakt in IMPACT vóór versie 2023.7.0 kunnen nu weer goed uitgelezen worden.

2023.7.0

Nieuwe en verbeterde functies

 • Op Taaksoort is een nieuw veld 'Goederen actie type' toegevoegd met de opties 'Geen', 'Toevoegen' en 'Weghalen'. Dit nieuwe type zorgt er voor dat de capaciteiten binnen een Rit ook doorgerekend kunnen worden als er andere Taaksoorten gebruikt worden dan de standaard LADEN en LOSSEN. Ook gebruikt de Ritoptimalisatie dit type om de Taken te groeperen. De LADEN en LOSSEN Taaksoorten hebben respectievelijk automatisch het type 'Toevoegen' en 'Weghalen' gekregen.
 • Het verschil in toe te voegen of weg te halen goederen wordt op zowel Taak als Stop niveau weergegeven op de Rit.
 • De totale rijtijd en uitvoertijd is nu inzichtelijk op de Rit.
 • Er kan nu een kleur aan een Plan Issue Template toegekend worden. Deze kleur wordt vervolgens in het Plan Issue overzicht getoond om gemakkelijk onderscheid te kunnen maken tussen de verschillende Plan Issues. Ook wordt de kleur van het eerste Plan Issue binnen een Rit gebruikt om het Plan Issue icoon in die kleur te tonen.
 • Er is een nieuw Vrij Veld type 'Keuzelijst' toegevoegd. Bij dit type kan er van tevoren gedefinieerd worden welke opties een gebruiker kan kiezen.
 • De Taak Plan Criteria worden nu ook gebruikt bij het bij elkaar houden van de Taken tijdens het ontplannen.
 • De Locatie openingstijden zijn nu beschikbaar in de Scriban en Reporting data.

Opgeloste bugs

 • Bij het filteren met de optie 'Ontbreekt' of 'Ontbreekt niet' komt er geen zoekveld meer in beeld.

2023.6.1

Nieuwe en verbeterde functies

 • De berichten wachtrij voor de naar de ingestelde Webhooks te versturen berichten voegt dubbele berichten samen om het aantal berichten te reduceren en de afhandeling efficiënter te maken.

2023.6.0

Aandachtspunten

 • De autorisatie structuur is zo overgezet dat alles wat een gebruiker in voorgaande versies kon, nu nog steeds kan. Desondanks wordt er geadviseerd om de toegekende privileges per rol na te kijken en aan te passen waar gewenst.

Nieuwe en verbeterde functies

 • De autorisatie structuur is opgedeeld in Lezen/Aanpassen/Aanmaken/Verwijderen per functionaliteit.
 • Het externe opdrachtnummer is toegevoegd aan de dataset die gebruikt wordt om Scriban-scripts en Rapporten op te bouwen.
 • Het is nu mogelijk om een nieuwe 'OTM5 Entiteit' aan te maken op de OTM5 Server vanuit IMPACT.
 • Bij het ontplannen van Taken vanuit Opdrachtbeheer worden Ritten die leeggemaakt worden door deze actie niet meer automatisch verwijderd om de andere data op de Rit te behouden.

Opgeloste bugs

 • Bij het berekenen of optimaliseren van meerdere Ritten tegelijkertijd worden de Ritten die niet berekend of geoptimaliseerd kunnen worden niet meer toegevoegd aan de lijst van te berekenen of optimaliseren Ritten waardoor het voor de gebruiker niet meer lijkt alsof de berekening of optimalisatie nooit afgerond wordt.
 • De geplande Rit tijd wordt weer weergegeven in de tooltip van de Ritten op het Planbord en Rooster.
 • Het gebruiken van complexe 'Taak Plan Criteria' werkt nu weer consistent.

2023.5.0

Nieuwe en verbeterde functies

 • Er zijn velden toegevoegd op Personeel voor het registreren van Rijbewijs type en verloopdatum en ADR certificaat en verloopdatum.
 • Er zijn velden toegevoegd op Materieel voor het registreren van een ADR-uitrusting en verloopdatum.

Opgeloste bugs

 • Er is een fout opgelost waarbij een Transportplan niet automatisch uitgevoerd werd bij het aanmaken van een nieuwe Opdrachtregel onder een bestaande Opdracht.
 • Er is een fout opgelost waarbij het openen van de gebruikershandleiding zorgde voor een foutmelding en de applicatie afsloot.

2023.4.0

Aandachtspunten

 • Er wordt gebruik gemaakt van een nieuwe versie van .NET, hiervoor is mogelijk een server restart nodig na installatie.
 • Er wordt gebruik gemaakt van een nieuwe versie van PostgreSQL, deze moet geïnstalleerd worden door middel van de IMPACT Tool alvorens de applicaties op kunnen starten.

Nieuwe en verbeterde functies

 • 'Taak selectie criteria' zijn vervangen door 'Taak plan criteria'. De zelfde logica wordt gebruikt maar pas toegepast tijdens het plannen van taken. Hierdoor werken de criteria nu zowel bij het plannen vanuit de Ritplanning > Taken als de Ritplanning > Kaart panelen.
 • Er is nu een voorwaarde filter toegevoegd aan de 'Taak plan criteria' zodat deze alleen uitgevoerd worden als de geselecteerde taken aan bepaalde voorwaarde voldoen.
 • Er is nu een voorwaarde filter toegevoegd aan de 'Rit templates' zodat deze alleen uitgevoerd worden als de eerste taak in de selectie aan bepaalde voorwaarde voldoet.
 • De bijlage van een Support aanvraag kan nu toegevoegd worden door middel van Drag & Drop.
 • De volgorde van de zoekresultaten onder een zoekveld is verbeterd door alfabetisch te sorteren binnen even relevante resultaten.

Opgeloste bugs

 • Er is een fout opgelost waarbij het te klein maken van het scherm zorgde voor een foutmelding waardoor de applicatie niet meer goed werkte.
 • De goederen kolom in het Ritplanning > Taken paneel wordt weer goed getoond.

2023.3.0

Aandachtspunten

 • De module naam 'Orderinvoer' is gewijzigd in 'Opdrachtbeheer'.

Nieuwe en verbeterde functies

 • Aangepaste Opdracht en Rit informatie kan teruggestuurd worden naar een gekoppeld bronsysteem.
 • Onder het informatie icoon is een nieuwe knop 'Support' toegevoegd. Vanuit hier is het mogelijk om een Support aanvraag te doen of een TeamViewer sessie te starten waar onze support afdeling direct mee kan verbinden.
 • De taakselectie blijft behouden na het plannen van taken op een rit vanuit de kaart.
 • De tabs 'Opdrachtbeheer' en 'Ritplanning' zijn nadrukkelijker aanwezig.
 • Bij het opslaan van een Rapport template wordt de tijdsstempel opgeslagen bij het versienummer.

Opgeloste bugs

 • Er zijn problemen opgelost waardoor het plannen van taken op ritten nu sneller afgehandeld wordt.

2023.1.2

Opgeloste bugs

 • Fout bij het inlezen van een bestaande opdracht met aangepaste locatie zonder coördinaten opgelost.

2023.1.1

Opgeloste bugs

 • Fout opgelost bij het openen van rit templates.
 • Het opnieuw opslaan van een transportplan zorgt niet meer voor het dupliceren van de ingestelde knooppunten.
 • Bij het weg navigeren uit een rit template waarvan er aanpassingen gedaan zijn aan de begin- en/of eindtaken wordt er nu een melding gegeven waarmee de niet-opgeslagen wijzigingen nog opgeslagen kunnen worden.
 • Bij het weg navigeren uit een transportplan waarvan er aanpassingen gedaan zijn aan de knooppunten en/of ingestelde voorwaarde wordt er nu een melding gegeven waarmee de niet-opgeslagen wijzigingen nog opgeslagen kunnen worden.

2023.1.0

Aandachtspunten

 • De versienummers van IMPACT en de IMPACT Tool worden niet meer weergegeven in de titel van desktop snelkoppeling.

Nieuwe en verbeterde functies

 • De Materieelsoort filteroptie is toegevoegd aan de Rooster filteropties.
 • De Opdrachtsoort en Opdrachtregelsoort kunnen nu ontvangen worden vanuit het bronsysteem.
 • Het veld 'Weergave tekst' van een vrij veld is vervangen door twee nieuwe velden 'Weergave tekst Nederlands' en 'Weergave tekst Engels'.
 • De ingestelde sortering van grids worden nu automatisch opgeslagen en ingeladen.

Opgeloste bugs

 • Een Rit die op slot staat vanwege een vastgezette Taak kan nu weer gesleept worden om de Resource planning aan te passen.

2022.12.0

Aandachtspunten

 • Vanwege het samenvoegen van de applicaties wordt het aangeraden om de oude versie(s) van IMPACT handmatig te deïnstalleren alvorens de nieuwe versie te installeren.
 • De QR codes om de Planner App te downloaden en configureren zijn verplaatst naar de informatie popup rechts bovenin het scherm.
 • De panelen uit IMPACT Suite zijn verplaatst naar de Ribbon Tab 'Beheer'.
 • De panelen uit IMPACT OMS zijn verplaatst naar de Ribbon Tab 'Orderinvoer'
 • De panelen uit IMPACT TPS zijn verplaatst naar de Ribbon Tab 'Ritplanning'.

Nieuwe en verbeterde functies

 • De applicaties 'IMPACT Suite', 'IMPACT OMS' en 'IMPACT TPS' zijn samengevoegd tot één applicatie 'IMPACT'.
 • Het veld 'Extern opdrachtnummer' is toegevoegd aan de grids in de Ritplanning module.
 • Opdrachtsoort kan nu gebruikt worden in de inrichting van een Transportplan.
 • Opdrachtsoort en Opdrachtregelsoort kunnen nu gebruikt worden in de inrichting van de Scriban scripts en Rapporten.

Opgeloste bugs

 • De gebruiker wordt nu niet meer uitgelogd tijdens het resetten van de vensterindeling.
 • De vensterindeling van een losgekoppeld paneel wordt nu ook opgeslagen.
 • Het openen van het Opdrachtregelsoverzicht geeft geen onnodige foutmelding meer.

2022.11.1

Opgeloste bugs

 • Vrije velden op Goederen kwamen niet binnen vanuit het bronsysteem.

2022.11.0

Aandachtspunten

 • In de koppeling met het bronsysteem wordt het opdracht referentie veld niet meer gebruikt om het Externe opdrachtnummer te vullen, nu wordt het veld gevuld met dezelfde referentie als bekend is in het bronsysteem.

Nieuwe en verbeterde functies

 • Het kenteken is toegevoegd aan resources op de kaart.
 • Het Planbord en het Rooster worden automatisch ververst na aanpassing van de Ritplanning instellingen.
 • De zoekresultaten bij het zoeken van entiteiten worden nu op relevantie gesorteerd.
 • Als er met of uit een zoekveld genavigeerd wordt terwijl de zoekresultaten nog niet geladen zijn, wordt alsnog het meest relevante zoekresultaat geselecteerd zodra de zoekresultaten binnen komen.
 • Vrije velden op goederen kunnen nu ook ontvangen worden uit het bronsysteem.
 • Nieuw veld 'Extern opdrachtnummer' is toegevoegd aan de opdracht.
 • Taken met de taaksoorten 'Start' en 'Einde' worden nu als begin en eind locatie gebruikt in de rit optimalisatie.

Opgeloste bugs

 • Fout bij het opslaan van een nieuwe opdrachtregel op een nieuwe opdracht opgelost.

2022.10.1

Nieuwe en verbeterde functies

 • Verbeterde foutmelding bij het ontvangen van Vrije velden uit het bronsysteem indien deze niet bestaan in IMPACT of wanneer de waarde niet kan worden geparsed.
 • Scriban datasource uitgebreid met Taken onder Opdrachtregels.
 • Bij het selecteren van een Opdrachtregel in het Opdracht dialoog worden nu ook de eerste taak en goederen geselecteerd indien aanwezig.
 • Dubbel klik op “Nieuwe Rit” in het planbord maakt een nieuwe rit aan.

Opgeloste bugs

 • Indien het automatisch rit berekenen werd uitgevoerd op een rit waar ook een boordcomputer resource aan toegekend was kon er een situatie ontstaan waarin de toegewezen taken op de rit verdwenen.

2022.10.0

Aandachtspunten

 • De beschikbare data velden voor het maken van Scriban templates en Rapporten zijn aangepast naar het Engels. De templates en rapporten gemaakt vóór deze versie zullen niet meer werken.
 • Ongebruikte taaksoorten zijn uit het systeem verwijderd.

Nieuwe en verbeterde functies

 • Vrije velden op opdracht, opdrachtregel en taken kunnen nu ook ontvangen worden uit het bronsysteem.
 • De opbrengsten zijn nu per opdrachtregel in te vullen.
 • De opbrengsten per opdracht worden op basis van de onderliggende opdrachtregels berekend.
 • De opbrengsten per taak worden met behulp van de in te vullen wegingsfactoren berekend.
 • De opbrengsten per rit worden op basis van de onderliggende taken berekend.
 • De kosten per taak worden met behulp van de in te vullen wegingsfactoren en op basis van de ritkosten berekend.
 • De kosten per opdrachtregel en opdracht worden op basis van de onderliggende taken berekend.
 • De kosten en opbrengsten worden op de opdracht, opdrachtregel, taak en rit gebruikt om het resultaat te bereken.
 • Het kostenberekening overzicht in het 'Rit details' dialoog is verplaatst naar een apart tabblad om ruimte te maken voor het aanpassen van geplande resources en charter op de rit.

2022.9.0

Aandachtspunten

 • Het 'Rit berekenen met parameters’ scherm is aangepast en laat nu alleen de aan te passen opties zien.

Nieuwe en verbeterde functies

 • Bij het starten van een nieuwe versie van IMPACT wordt een overzicht van de laatste wijzigingen getoond.
 • Er kunnen vrije velden aan taken toegevoegd worden.
 • De geselecteerde taken op de kaart kunnen nu ook toegevoegd worden aan een bestaande rit.
 • De stop- en/of taakvolgorde in ritten kan door het systeem geoptimaliseerd worden.
 • Instelling om automatisch ritten te blijven berekenen.
 • Instelling om automatisch ritten te berekenen op basis van de rit status.
 • Instelling om automatisch ritten te berekenen na optimalisatie.
 • De standaard rit bereken instellingen zijn toegevoegd aan de ritplanning instellingen.

Opgeloste bugs

 • Performance bij het aanpassen van getoonde grid kolommen is verbeterd.

2022.8.0

Aandachtspunten

 • Bij het plannen van een combinatie op een rit waar al resources op gepland zijn, wordt het resource keuze dialoog geopend.
 • Vanaf TALIS versie 8.24.00 zal de opbrengst van de opdracht meegestuurd worden in de koppeling met IMPACT.
 • De huidige en voorgaande release notes zijn nu in de handleiding terug te vinden.

Nieuwe en verbeterde functies

 • In het opdrachtregelsoverzicht zijn de geplande resources en charters terug te zien.
 • Vanuit het opdrachtregelsoverzicht is het ritdetails dialoog te openen.
 • De panelen in de ritplanning en orderinvoer kunnen nu ook dichtgeklapt worden.
 • Op de kaart kan gefilterd worden op resourcegroepen.
 • Op de kaart worden de kleuren van de taaksoorten gebruikt bij het weergeven van taken.
 • Op de kaart worden de kleuren van de resourcegroepen gebruikt bij het weergeven van resources.
 • Op de kaart kan er gekozen worden om geselecteerde en/of gerelateerde taken te tonen.
 • De kalender kan ingesteld worden om automatisch de gehele (werk)week te selecteren.
 • De kalender kan nu in één klik navigeren naar de vorige of volgende dag, werkweek of week, afhankelijk van de selectie instelling.
 • Er is een nieuw paneel toegevoegd voor het weergeven van de plan issues.
 • Er kan gefilterd worden op plan issues in het nieuwe paneel.

Opgeloste bugs

 • Filter met voorwaarde ‘Bevat nergens’ gaf het verkeerde resultaat.

2022.7.0

Aandachtspunten

 • De opgeslagen lokale gebruikersinstellingen (scherminrichting e.d.) zijn gereset en worden nu op een andere manier opgeslagen en ingeladen.

Nieuwe en verbeterde functies

 • De invoervelden in het opdracht dialoog kunnen worden ingericht.
 • Het veld Scriban tijdzone is toegevoegd aan de bedrijfsinstellingen. Deze tijdzone wordt gebruikt bij het renderen van alle Scriban datums en tijden.
 • De sortering op het rooster is uitgebreid met de optie beschikbaarheid en de ingestelde sortering wordt opgeslagen.
 • Op het planbord en het rooster is de rit duur mode nu direct zichtbaar in de rit balk.
 • Plan issues zijn direct inzichtelijk op de rit.
 • De locatie en grootte van dialogen worden nu automatisch opgeslagen en ingeladen.

Opgeloste bugs

 • Bij het selecteren van een andere taal werd de vertaling niet direct overal correct toegepast.

2022.6.1

Opgeloste bugs

 • Herkomst/Bestemming was niet aanwezig bij referentiedata, rit en opdrachtregeloverzicht.
 • Microsoft Edge Update toegevoegd aan installatieproces t.b.v. geïntegreerde handleiding.

2022.6.0

Nieuwe en verbeterde functies

 • Bij te plannen taken is nu de herkomst en/of bestemming van de goederen zichtbaar.
 • Bij het plannen van de resources wordt nu automatisch de combinatie gekozen indien van toepassing.
 • Indien een resource reeds gepland is wordt deze gemarkeerd als “niet beschikbaar” tijdens het plannen.
 • In het rooster kan nu gesorteerd worden op “resource header”, “resource code” en “resource groepen”.
 • In het planbord en rooster kan de duur mode van meerdere ritten tegelijk worden aangepast.
 • Bij personeel kan nu het privé- en werktelefoonnummer ingevoerd worden.
 • Bij locatie is het veld e-mailadres toegevoegd.
 • Op de kaart kan je nu bepalen welke locatie groepen zichtbaar zijn.
 • Bij de opdrachtregeltaak kan naast de gevraagde start- en eindtijd de duur worden ingevoerd.

Opgeloste bugs

 • In het zoekveld van planbord kan nu ook met Ctrl + A de invoer geselecteerd worden.
 • Indien een kolom in een tabel werd verplaatst werd deze wijziging niet opgeslagen.
 • Een wijziging in veld opmerking op opdrachtregeltaak in OMS werd niet in de ritplanning gewijzigd.

2022.5.0

Aandachtspunten

 • Voor deze release is het noodzakelijk dat als u een koppeling met TALIS gebruikt TALIS versie 8.23.00 is geïnstalleerd.

Nieuwe en verbeterde functies

 • De stamdata vanuit TALIS wordt nu gesynchroniseerd naar IMPACT.
 • Het importeren van stambestanden is verbeterd.
 • In de stambestanden kan nu ook gebruik gemaakt worden van een spatie in de code.
 • Routeberekening is verbeterd.
 • Instelling “Standaard rit duur mode” is toegevoegd met opties “Gebaseerd op taken” of “Los”.

Opgeloste bugs

 • Bij het aanpassen van een taaksoort van een opdrachtregel werd de rit waarop deze taak was gepland niet ververst.
 • De taken die vóór de taken die op slot staan worden nu ook berekend.
 • Toevoegen van meerdere knooppunten in opdrachtregel gaf een onbekende foutmelding.
 • Tijdens het dupliceren van een opdracht werd de taakvolgorde aangepast.

2022.3.2

Nieuwe en verbeterde functies

 • De kolommen in de grids ‘Te plannen’, ‘Rit’ en ‘Referentiedata’ zijn gelijkgetrokken.

2022.3.1

Opgeloste bugs

 • In OMS kon het veld ADR niet meer worden aangevinkt.
 • Tijdens het slepen van taken naar het planbord en ritpanel was de volgorde van de geplande taken niet zoals verwacht.

2022.3.0

Nieuwe en verbeterde functies

 • Roosterblokken uitgebreid met uitzonderingen.
 • Acties voor meerdere ritten tegelijkertijd uitvoeren.
 • Realisatiebericht vertaald in OTM-structuur.
 • Gevraagde tijd vanuit de opdracht respecteren in de planning.
 • Rit slepen van planbord naar rooster verfijnd (tijd drop wordt opgenomen).
 • Tabben naar invoerveld selecteert altijd de volledige waarde in het veld.
 • Eenvoudiger filteren met booleaanse operatoren.
 • Filter met alleen datum zonder tijd erbij.
 • Control voor registeren van normtijd is verbeterd.
 • Selecteren van taken met ALT-toets is verbeterd.

Opgeloste bugs

 • Ingelogd blijven in de Planner-app werkte niet.
 • Bij verplaatsen van paneel naar andere monitor kon het paneel niet full screen worden getoond.

2022.1.2

Aandachtspunten

 • Bij het updaten naar 2022.1.2 zullen alle oudere back-ups niet meer te gebruiken zijn. Deze dienen te worden verwijderd om problemen in de toekomst te voorkomen. Voor deze update is assistentie nodig van R&D.

Opgeloste bugs

 • De 2022.01.1 installatie bevatte een incorrecte versie van de IMPACT Planner app.

2022.1.1

Aandachtspunten

 • Bij het updaten naar 2022.1.1 zullen alle oudere back-ups niet meer te gebruiken zijn. Deze dienen te worden verwijderd om problemen in de toekomst te voorkomen. Voor deze update is assistentie nodig van R&D.

Opgeloste bugs

 • Tool start niet bij updaten naar IMPACT 2022.01.0 waardoor het update proces niet kon worden voltooid.

2022.1.0

Aandachtspunten

 • Bij het updaten naar 2022.1.0 zullen alle oudere back-ups niet meer te gebruiken zijn. Deze dienen te worden verwijderd om problemen in de toekomst te voorkomen. Voor deze update is assistentie nodig van R&D.

Nieuwe en verbeterde functies

 • Deze versie kan naast huidige versie van IMPACT worden geïnstalleerd.
 • Na installatie kan er in de Suite een snelkoppeling aangemaakt worden voor OMS en TPS.
 • Als bij het slepen van de resources de ctrl-toets wordt ingehouden verschijnt er een dialoogscherm met de te wijzigen resources.
 • Dagen op het planbord zijn beter geaccentueerd.
 • Een geannuleerde rit kan nu ook opnieuw geaccordeerd worden.
 • De volgorde van de vrije velden kan worden aangepast.
 • De rij- en stoptijd zijn in het ritpanel zichtbaar.
 • De lay-out en functionaliteit van Delen van de rit is gewijzigd. Uitgevoerde handelingen worden d.m.v. vinkjes weergegeven, deze worden echter niet opgeslagen.
 • Bij het slepen van taken naar planbord/rooster wordt een locatie zonder coördinaten gesignaleerd.
 • In OMS is bij opdrachtregel, taak en goederen de knop ‘Opslaan’ toegevoegd.
 • Leesbaarheid van het contextmenu is verbeterd.
 • In de filterbar kan je de scrolknop ingedrukt houden om te scrollen.
 • Bij het opslaan van een nieuwe versie van het rapport kan een notitie worden toegevoegd.
 • Rit als entiteit toegevoegd aan template Stop.
 • Meertaligheid toegevoegd aan de Planner App.
 • Kaart reageert sneller en er zijn visuele verbeteringen doorgevoerd.
 • Realisatiedata objecten toegevoegd.
 • Het beheren van de configuratie is als privilege toegevoegd.

Opgeloste bugs

 • Voorbeeld gegevens werden niet ge-updatet bij wijzigingen.
 • Bij verwijderen van een planissue template ontstond er een onbekende fout.
 • Het was niet mogelijk om een opdrachtregel te selecteren in OMS.
 • Na het openen van filter werd deze niet automatisch gesloten.

2021.11.0

Aandachtspunten

 • In de IMPACT Tool dient in de database configuratie het pad naar de root folder van PostgreSQL versie 14 opnieuw ingesteld te worden (Voorbeeld: C:\Program Files\PostgreSQL\14).

Nieuwe en verbeterde functies

 • Basisversie “Planissues”, waarmee planregels worden vastgelegd die bij afwijking een signaal in TPS genereren.
 • Nieuwe stamdata entiteit, te weten “ADR codes”.
 • Nieuw dynamisch filter, te weten “Vandaag ± X dagen”.
 • Plannen van combinatie resources houdt rekening met al geplande resources.
 • Alle resources met 1 gebruikershandeling ontplannen.
 • Versiebeheer op rapporttemplates.
 • Selectiecriteria toegevoegd aan rittemplates.

Opgeloste bugs

 • Diverse bug fixes ten aanzien van boordcomputer integratie met Trimble.
 • Stoplocatie werd niet geüpdatet bij wijzigen van taaklocatie.
 • Uitlijning en invoerwaarde vrije velden aangepast.

2021.10.0

Aandachtspunten

 • Deze release vereist een update van PostgreSQL naar versie 14.

Nieuwe en verbeterde functies

 • Meertaligheid: Engelse taal toegevoegd (gebruikersinstelling).
 • Landcodes zijn volgens ISO 3166 geïmplementeerd.
 • Rit aanmaken met vertrek- en aankomstplaats (rittemplates toegevoegd).
 • Alle stamdata hebben nu vrije velden.
 • Strikte scheiding aangebracht tussen configuratie-items en stamdata.
 • Functie ‘Plan scenario’ is hernoemd naar ‘Taak selectiecriteria’.
 • Als gebruiker heb je een privilege nodig voor het aanpassen van OMS-instellingen.
 • Als gebruiker heb je een privilege nodig voor het aanpassen van TPS-instellingen.

Opgeloste bugs

 • Terugkeerpatroon van roosterblok groep werd foutief berekend.
 • Toevoegen rit met sneltoets ctrl+N werkte niet.
 • Realisatiedata werd niet correct verstuurd naar het bronsysteem.
 • Taaksoort parameter - en realisatiedata templates werden onder bepaalde condities ten onrechte verwijderd.

2021.9.2

Opgeloste bugs

 • Bij het annuleren van een opdracht werden de ingevoegde taken niet ontpland van de rit.
 • Indien op vensterindeling resetten werd geklikt ontstond de melding: “Niet geautoriseerd”.

2021.9.1

Opgeloste bugs

 • Bij het openen van de ritdetails in de APP ontstond een onbekende fout.

2021.9.0

Aandachtspunten

 • De standaard capaciteitsmeter waarden voor Laadmeter, Volume en Gewicht staan nu standaard op 0.

Nieuwe en verbeterde functies

 • Nieuw zijn plan scenario’s oftewel het plannen van de laad- en lostaak middels 1 gebruikershandeling, maar ook andere combinaties van taken zijn mogelijk.
 • Aan grids vrije velden toegevoegd.
 • Bij de boordcomputerkoppeling kunnen taken van dezelfde taaksoort per stop worden samengevoegd.
 • In 1 oogopslag zien of chauffeur, trekker en/of trailer op Rit zijn gealloceerd.
 • Resourcegroep kleur wordt getoond in het rooster.
 • In ritplanning is onder te plannen in de kolom goederen de eenheid toegevoegd.

Opgeloste bugs

 • Bij het openen van ritplanning werden de panels niet op de laatste opgeslagen locatie geopend.
 • Panel realisatiedata werd in een afwijkende formaat geopend.
 • Bij sluiten en openen van ritpaneel werd de focus niet correct geplaatst.

2021.8.1

Opgeloste bugs

 • Bij koppeling met de boordcomputer werd het logboek onder ritdetails niet gevuld.

2021.8.0

Nieuwe en verbeterde functies

 • Referentiedata inzien vanuit Taken en Rit (verband tussen laad- en losgegevens).
 • Kleur kiezen voor taaksoort die wordt getoond in Taken paneel.
 • Locatie met nieuwe velden: Contactpersoon, bedrijfsnaam en telefoonnummer.
 • Roosterblokgroepen als stamgegeven toegevoegd.
 • Roosterblok aanmaken op Rooster m.b.v. muis of invoeren met datumtijdvelden.
 • Roosterblokken werken ook met templates, zodat de opdruk en de body van een roosterblok op het Rooster kan worden bepaald.
 • Terugkeerpatroon voor roosterblok instellen.
 • Inlezen en tonen op de kaart gps-coördinaten afkomstig uit Trimble traces.
 • In het installatieprogramma kan de gebruikersnaam niet meer worden aangepast.
 • In het back-upprogramma datumtijdstempel toegevoegd aan de bestandsnaam.
 • Tekst in vrij veld is uitgebreid naar 256 karakters.
 • Memoveld toegevoegd als vrij veldtype.

Opgeloste bugs

 • Tooltip bij gevaarlijke goederen is in het Nederlands.
 • Vrije velden worden nu wel bij selectie van resources getoond.
 • IMPACT Tool loopt niet meer vast bij inlezen van grote logbestanden.

2021.6.2

Opgeloste bugs

 • Een configuratie fout in API installer is opgelost.

2021.6.1

Opgeloste bugs

 • Bij het ophalen van Taaksoort via Taakomschrijving template (Boordcomputer) Taak.Opdrachtregel.Taken.Taaksoort was deze null.

2021.6.0

Aandachtspunten

 • Automatisch verwerken van opdrachten en de interactieve kaart zijn geen out-of-the-box oplossingen. Hiervoor is extra configuratie nodig.
 • Interactieve kaart werkt alleen i.c.m. Aventeon (App).

Nieuwe en verbeterde functies

 • Automatisch opdrachten verwerken volgens OTM5.
 • Vragenpad boordcomputer dynamisch afhandelen.
 • Interactieve kaart waarop de planner ritten kan volgen.
 • Gebruikershandelingen op taakniveau bijhouden in het auditlogboek.
 • Weergeven van resources met icoon in rooster en stamgegevens.
 • Profielfoto gebruiker toegevoegd.
 • Infomelding als gegevens zijn opgeslagen.
 • Weergeven mailservice in de Tool.
 • Instellingen organisatie, ‘TIP’ en ‘Webhooks’ zijn gemeenschappelijk en derhalve verplaatst naar de Suite.

Opgeloste bugs

 • Bij het ophalen van Taaksoort via Taakomschrijving template (Boordcomputer) Taak.Opdrachtregel.Taken.Taaksoort was deze null.

2021.5.0

Aandachtspunten

 • De functionaliteit van IMPACT is met deze release significant gewijzigd. Naast goederen is het nu ook mogelijk om werkopdrachten te plannen. Als gevolg hiervan is het consolideren op stopniveau en omkoppelen vervallen. Beiden functies worden opnieuw geïmplementeerd.
 • Wachtwoord vergeten is in deze versie uitgeschakeld en komt in de volgende release opnieuw beschikbaar.

Nieuwe en verbeterde functies

 • Invoeren en plannen van werkopdrachten.
 • De generieke beheerfuncties rapport- en e-mailtemplates, audit overzicht en vrije velden zijn verplaatst naar de Suite.
 • Nieuw filterveld “Is berekend” toegevoegd.

Opgeloste bugs

 • Bij het versturen van de rit via e-mail werd het e-mailbericht gedupliceerd.
 • Verwijderen van een filter gaf een foutmelding.
 • Foutieve validatie na opslaan stamgegevens.

2021.3.0

Nieuwe en verbeterde functies

 • Vanuit Rit detailscherm kunnen de resources toegevoegd of verwijderd worden.
 • Indien een geplande zending uit de planning wordt gehaald moet dit door de gebruiker bevestigd worden.
 • Bij het aanmaken van een locatie kan je een opmerking plaatsen die aan de zending wordt toegevoegd.
 • Auditlogboek kan aan- en uitgezet worden.
 • Auditlogboek kan gearchiveerd worden.

Opgeloste bugs

 • Opslaan van bedrijfsgegevens zonder logo was niet mogelijk.

2021.2.0

Nieuwe en verbeterde functies

 • CRUD bewerkingen die plaatsvinden op de opdracht, transportplan, taaksoort, rit en instellingen TPS worden in een auditlog bijgehouden en getoond in IMPACT.
 • ACTIES die plaatsvinden op de rit zoals het vesturen van een e-mail en afdrukken van een document worden eveneens in het auditlog bijgehouden.
 • Je hebt een privilege nodig voor toegang tot het auditlog.
 • Aanpassen van de zending vanuit de rit.
 • Aanpasbare en dynamische capaciteitsmeters.
 • APP toont de status van de rit.
 • Instelbaar of een nieuwe opdracht initieel de status “Klad” of “Geaccordeerd” krijgt.
 • Zending uit de planning halen (als het ware “ontplannen”), deze feature bestaat naast de mogelijkheid om de zending te annuleren.

Opgeloste bugs

 • Berekenen van alle ritten gaf een onvoorziene fout als één of meerdere ritten niet konden worden berekend, nu verschijnt er een informatiemelding “Rit berekening niet gelukt”.
 • Uitzetten van de kolom “Status” in Zending grid gaf een onvoorziene fout in OMS.

2021.1.0

Aandachtspunten

 • Upgraden naar PostgreSQL versie 13 is vereist. De services zullen niet starten als er niet wordt voldaan aan deze eis en dat is ook terug te lezen in logs.

Nieuwe en verbeterde functies

 • Gebruiksvriendelijk(er) orderinvoerscherm;
 • In één oogopslag zien op planbord en ritpaneel welke ritten zijn berekend.
 • Aanpassen van de opdracht/zending in TPS.
 • Direct (en zonder extra klik) accorderen van de opdracht in OMS.
 • Direct annuleren van de zending in trajectenpaneel.
 • Plan- en realisatie data opvraagbaar via zending (in OMS), rit en taak.
 • Handmatig realisatie data toevoegen aan de taak.
 • Service Monitor toegevoegd aan IMPACT Tool met per service de status, het logboek en de configuratie.
 • In gebruikersnaam zijn punt, minteken en underscore toegestaan.

Opgeloste bugs

 • IMPACT Tool crashte als er nog geen PostgreSQL was geïnstalleerd.
 • Charterprijs nu wel op basis van volledige rittijden i.p.v. alleen de uren.