CAO wijziging doorvoeren

CAO wijziging doorvoeren

Vanaf 1 januari 2024 wordt een nieuwe CAO van kracht. Voor TALIS® heeft dit gevolgen voor de berekeningen van vergoedingen en toeslagen. Om ervoor te zorgen dat u vanaf 2024 gebruik maakt van de nieuwe CAO moeten een aantal stappen in TALIS® doorlopen worden.

 

Download het stappenplan hier: /uploads/files/Wijziging%20CAO%20Beroepsgoederenvervoer%20per%201%20januari%202024(1).pdf