CAO wijziging doorvoeren

CAO wijziging doorvoeren

Vanaf 1 januari 2023 wordt een nieuwe CAO van kracht. Voor TALIS® heeft dit gevolgen voor de berekeningen van vergoedingen en toeslagen. Om ervoor te zorgen dat u met ingang van 1 januari 2023 gebruik maakt van de nieuwe CAO moeten een aantal stappen in TALIS® doorlopen worden.

Bekijk hier de uitleg over de verwerking hiervan in TALIS.