CAO wijziging doorvoeren

CAO wijziging doorvoeren

Vanaf 1 januari 2022 wordt een nieuwe CAO van kracht. Voor TALISĀ® heeft dit gevolgen voor de berekeningen van vergoedingen en toeslagen. Om ervoor te zorgen dat u met ingang van 1 januari 2022 gebruik maakt van de nieuwe CAO moeten een aantal stappen in TALISĀ® doorlopen worden.

Bekijk hier de uitleg over de verwerking hiervan in TALIS.