Agrovervoerder

Een groot deel van de producten is uiteindelijk bestemd voor dierlijke of menselijke consumptie. Kwaliteitsbesef staat bij de vervoerders van agrarische producten ook hoog in het vaandel. Er wordt aan strenge regels voldaan en alle vrachten worden uitgevoerd volgens GMP of GMP+ regels. Na het transport worden de wagens gereinigd. TALIS TMS kan al deze activiteiten registreren en bewaken zodat u verzekerd bent van een kwalitatief goed en modern systeem.  

agromix agrovervoer

Agromix Broederij en Opfokintegratie B.V.

Agromix is gespecialiseerd in het broeden van kuikens en opfokken van jonge hennen. Uw wensen staan daarbij centraal. Of het nu gaat om kolonie, scharrel, volière of biologisch. Met ons breed pakket rassen van H&N en Hy-line bieden wij een passende hen voor ieder marktsegment.

https://www.agromix.nl

Betten

Betten Transport B.V.

Transport van agrarische producten

Vervoer van agrarische producten met onderlossers, kippers, of in kisten.

https://www.betten-transport.nl 

Cerfontaine

Cerfontaine B.V.

Cerfontaine is van oorsprong een gemengd agrarisch bedrijf, maar door ervaring en expertise hebben de activiteiten zich in de loop der jaren ook naar andere sectoren uitgebreid. In 1965 werd gestart met agrarisch loonwerk. In de jaren tachtig kwam daar grondverzet bij. Om dit werk optimaal te kunnen uitvoeren, hebben we sinds de jaren negentig ons wegtransport uitgebreid. Momenteel werken we met 70 mensen. Cerfontaine is een hecht familiebedrijf.

https://www.cerfontaine.nl

Heijden van der Rips 25 jaar klant

Van der Heijden Rips B.V.

Het vervoer van grondstoffen is een van de hoofdactiviteiten die wordt uitgevoerd.

De grondstoffen die vervoerd worden zijn voornamelijk bedoeld voor de mengvoederindustrie. De grondstoffen, die liggen opgeslagen in overslagpunten langs de grotere waterwegen, worden vervoerd naar diverse mengvoederfabrieken in Brabant en Limburg. In deze mengvoederfabrieken worden de grondstoffen verwerkt tot veevoer voor de agrarische sector.

In de mengvoerdersector is kwaliteit van het veevoer zeer belangrijk. De mengvoederfabrieken voldoen aan de voor deze sector geldende kwaliteitsstandaard G.M.P. Het voer dat wordt geproduceerd voldoet aan zeer hoge eisen, en staat onder constante kwaliteitscontroles. Uiteraard moet de aanvoer van de grondstoffen van voldoende kwaliteit zijn. De aanvoer van de grondstoffen gebeurt dan ook onder de kwaliteitsstandaard ISO-9002.    

https://www.vanderheijden.nl

Kleinjan

Kleinjan Transport B.V.

Ons bedrijf houdt zich bezig met de handel en wandel in pootgoed, consumptie-aardappelen en frites aardappelen. Ons bedrijf is gevestigd in Goudswaard. Vanuit deze locatie hebben wij een goede uitgangspositie naar de havens, Rotterdam, Antwerpen en Vlissingen.  

Op deze website vindt u alles over onze producten en diensten. Wilt u te weten komen wat wij voor u kunnen betekenen?, informeer dan geheel vrijblijvend naar de mogelijkheden bij The Potato Specialist!

https://www.kleinjantransport.nl