Nieuwe functies in IMPACT

We hebben de afgelopen periode weer meerdere toevoegingen gedaan en aanpassingen doorgevoerd binnen IMPACT. Samen met verschillende klanten hebben we de wensenlijst doorgenomen en hierbinnen prioriteiten en oplossingsrichtingen gedefinieerd. Op deze manier hebben we een korte feedback-loop met onze klanten gecreëerd waardoor we snel hebben kunnen schakelen!

Een aantal van de functionaliteiten zijn hieronder verder gespecificeerd:

Divisies

In eerdere versies van IMPACT konden uw bedrijfsgegevens ingevuld worden. Deze bedrijfsgegevens werden gebruikt in rapport templates zodat de rapporten die gedeeld werden, voorzien konden worden van de meest recente bedrijfsgegevens en het logo. Echter hebben wij meerdere klanten die met meerdere bedrijfsdivisies in één applicatie werken.

Om dit te ondersteunen zijn divisies toegevoegd. Divisies in IMPACT zijn terug te vinden in de stamgegevens en bestaan uit de bedrijfsgegevens velden. Divisies kunnen gekoppeld worden aan opdrachten, personeel en materieel zodat er filters en voorwaarden gemaakt kunnen worden op basis van divisie.

Bij het delen van rapporten wordt automatisch de meest relevante divisie gekozen, hier kan handmatig van afgeweken worden. De bedrijfsgegevens van de geselecteerde divisie worden gebruikt tijdens het maken van de rapporten zodat er maar één template gemaakt hoeft te worden die gebruikt kan worden door meerdere divisies.

Uitbreiding plan issues

Plan issues zijn een belangrijke functionaliteit in IMPACT om processen van de klanten te waarborgen. Per klant kunnen met behulp van plan issue templates, controles worden ingericht. Bijvoorbeeld: ‘Als er ADR-goederen vervoerd worden moet er een chauffeur met ADR-certificaat op de rit gepland zijn.’ Elke rit aanpassing worden deze controles uitgevoerd en op het moment dat er een fout gesignaleerd wordt, wordt er een plan issue aangemaakt. Deze melding is terug te vinden in het planbord, rooster en op de geselecteerde rit. Daarnaast wordt er een regel toegevoegd aan de lijst van plan issues in de IMPACT ritplanning.

In eerdere versies was het alleen mogelijk om plan issues op rit-niveau te registreren. Om het duidelijk te maken op welke stop of taak een probleem voorkomt, is er ook functionaliteit toegevoegd om plan issues te registreren voor deze niveaus. Hierdoor kunnen er ook meerdere dezelfde plan issues op een rit voorkomen omdat een probleem bijvoorbeeld op meerdere taken voorkomt.

Daarnaast worden bij het accepteren van een plan issue nu ook het tijdstip en de ingelogde gebruiker geregistreerd zodat het altijd te traceren is wie, wanneer en waarom een plan issue geaccepteerd is.

Milieuzones

Zoals in onderstaande afbeelding te zien is, kunnen milieuzones nu in de kaart van IMPACT getoond worden. Deze functionaliteit is aan te zetten via ‘Account instellingen > Kaartlagen > Milieuzones’.

Naast het visueel weergeven van de milieuzones kan de rit-berekening van IMPACT hier ook rekening mee houden. Afhankelijk van de geregistreerde emissiestandaard op de wagens in IMPACT mag een rit wel of niet door een milieuzone. In bovenstaande afbeelding is dan ook te zien dat de blauwe rit (Euro 6) wél door de milieuzone gaat, terwijl de rode rit (Euro 2) om de milieuzone heen moet.

In het geval dat er een taak uitgevoerd moet worden binnen een milieuzone, kan er niet om de milieuzone gereden worden. De rit wordt tijdens de berekening toch de milieuzone ingestuurd en er wordt (mits ingesteld) een plan issue weergegeven dat er een overtreding begaan wordt.

Nieuws over IMPACT
18 maart 2024 +/- 5 minuten leestijd