'CO2', 'stikstof' en 'uitstoot-rapportages'. Er speelt een hoop op het gebied van milieubescherming en rapporteren daarover. Daarom bij deze een uiteenzetting voor ondernemers in het speelveld van Transport & Logistiek. Wat is er nodig, wat gaat er nog spelen, en hoe kan TANS hierbij ondersteunen?

 

De "Rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM)"

Allereerst is er de verplichte CO2 registratie die vanaf 1 januari 2024 ingevoerd wordt. Dit is terug te vinden op diverse websites, met name bij de RVO (Rijksdienst voor ondernemend Nederland

Het gaat hierbij om “Rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit”. Bedrijven worden vanaf 1 januari 2024 verplicht te rapporteren over het zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer van uw medewerkers. Maar voor wie geldt dat nu:

  • Als de organisatie 100 of meer werknemers heeft (Gedetacheerde medewerkers of uitzendkrachten tellen niet mee)
  • Reizen van werknemers buiten Nederland zijn uitgezonderd.
  • Hetzelfde geldt voor de reizen met het vliegtuig of een schip. Voor deze reizen gelden andere afspraken.
  • Verder tellen de kilometers niet mee die zijn gereisd met voertuigen die zijn bedoeld voor het vervoer van goederen of dieren of het gebruik door hulpverleningsdiensten of militairen.
  • Een andere uitzondering zijn werknemers die onderweg zijn voor de uitoefening van een politie- of brandweertaak.
  • Verder gelden de regels ook niet voor de reizen van bestuurders van voertuigen voor personenvervoer tegen betaling (buschauffeurs, taxichauffeurs, treinmachinisten etc.) en van controleurs van vervoersbewijzen (conducteurs).

Maar…de mobiliteit van chauffeurs naar een voertuig voor goederenvervoer en betaald personenvervoer valt wel onder het ontwerpbesluit. Het gaat hier dus over het woon-werk verkeer.

Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen moeten de volgende gegevens aanleveren en invullen in een online formulier:

  • Het totaal aantal kilometers dat uw werknemers in een kalenderjaar heeft afgelegd voor zakelijk en woon-werkverkeer.
  • Jaartotaal aan kilometers verdeeld in soort vervoermiddel en brandstoftype.

 

CSRD

Daarnaast komt er nieuwe CO2-wetgeving uit Europa. Een voorbeeld daarvan is de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), die de Europese Commissie op 21 april vorig jaar heeft aangekondigd. Vanaf 2024 moeten beursgenoteerde bedrijven met meer dan 500 medewerkers over veel meer duurzaamheidsaspecten verantwoordelijkheid afleggen, waaronder hoogstwaarschijnlijk ook de CO2-uitstoot stroomopwaarts en stroomafwaarts in de keten. Daaronder valt dus ook de uitstoot van ketenpartners, zoals wegvervoerders. Vanaf 2025 geldt deze CSRD-richtlijn ook voor kleinere niet-beursgenoteerde bedrijven.

Er zijn (nog) geen verplichtingen verbonden aan inzicht in CO2-uitstoot. Dit alles is dus (nog) niet TALIS of IMPACT gerelateerd. 

Inzicht in de CO2 uitstoot speelt bij grote transporteurs en logistieke bedrijven wel een steeds grotere rol

 

Hoe ondersteunt TANS hierin?

Waar TANS momenteel aan werkt is om in TALIS & IMPACT, via de routeberekening van PTV te voldoen aan de nieuwe ISO 14083. Dit is de internationale standaard voor het toewijzen van CO2-uitstoot aan activiteiten in de transportketen. In TALIS wordt momenteel echter de routeberekening uitgevoerd via 'PTV xServer1'. Met PTV xServer1 kan de berekening niet uitgevoerd worden volgens de nieuwe ISO-norm. Daarom is TANS momenteel bezig om 'PTV xServer1' te vervangen door 'PTV developer', die nieuwste API van PTV.

Tevens gaan we dan de functionaliteit in TALIS uitbreiden voor het toekennen van de emissie aan de onderliggende stops op een rit. Hierover binnenkort meer...

 

Vragen? Neem contact met ons op via support@tans.net

support@tans.net

Nieuws over IMPACT
16 oktober 2023 +/- 6 minuten leestijd