Aangepaste maatregelen i.v.m. corona

Written by: Tans

In verband met de verhoogde dreiging van de nieuwe virusvariant heeft TANS een aantal verscherpte maatregelen genomen. Deze gelden minimaal tot 9 februari.

  • Bezoek aan de vestigingen van TANS is niet toegestaan.
  • Alle cursussen worden geannuleerd.
  • Bezoek door medewerkers aan klanten, partners en prospects is verboden m.u.v. zeer bijzondere gevallen na goedkeuring van de directie van TANS.
  • Afspraken worden zoveel mogelijk via TEAMS of Teamviewer uitgevoerd. 
  • Het gebruik van het programma Zoom wordt om veiligheidsredenen niet toegestaan.

 

Wij hopen op begrip voor deze maatregelen in de hoop en verwachting dat we daarmee een bijdrage kunnen leveren aan de gezondheid van iedereen.  

Twitter