TANS steunt Nationaal Ouderenfonds

Written by: Tans

Zoals ieder jaar rond deze tijd voert TANS actie voor een goed doel.

Dit jaar gaat de aandacht uit naar het Nationaal Ouderenfonds. 

 

Bestrijden van eenzaamheid, verminderen van kwetsbaarheid en bevorderen van zelfredzaamheid
 

Het Nationaal Ouderenfonds zet zich in voor ouderen in Nederland voor wie onvoldoende zorg en aandacht is vanuit de maatschappij. Gezamenlijk bestrijden en voorkomen ze eenzaamheid, verminderen kwetsbaarheid en bevorderen ze zelfredzaamheid met als doel de oudere in staat te stellen zijn eigen leven te blijven leiden zoals hij/zij dat wenst.


En dat is hard nodig. Want wist u dat 1 op de 4 ouderen zich eenzaam voelt? Dat zijn meer dan 1 miljoen mensen! Ontdek meer cijfers over ouderen in Nederland.

 

Werkwijze Nationaal Ouderenfonds


De vraag van de oudere staat centraal. Het fonds luistert naar wat ouderen willen, probeert dit te realiseren en betrekt ouderen op deze manier weer bij de maatschappij. Hierbij werken ze samen met organisaties, bedrijven, vrijwilligers en donateurs.


Om ouderen te steunen, richten ze zich op:

  • voorkomen en bestrijden van eenzaamheid;
  • vergroten van zelfredzaamheid;
  • en empowerment van (kwetsbare) ouderen.

 

TANS doneert namens u! 


Sinds een aantal jaar kiest TANS er voor om in plaats van kerstkaarten te versturen aan relaties, het geld dat daarmee bespaart  wordt te doneren aan een goed doel. Dit jaar doneert TANS dan ook een mooi bedrag aan dit fonds. 

Klik hier als u zelf ook een donatie wilt doen. 

 

Screen Shot 11-27-18 at 09.31 AM.PNG