Partner: Transfollow

TransFollow – het nieuwe digitale standaardprotocol voor de digitale vrachtbrief. TransFollow is het online platform waarmee u een vrachtbrief digitaal kunt indienen, uitwisselen, volgen en ondertekenen. Daarmee vervangt TransFollow de inmiddels tachtig jaar oude (CMR-) vrachtbrief. De informatie over de zending van goederen wordt digitaal en realtime verstuurd. Documenten hoeven dus niet meer verwerkt en/of gescand te worden. Bovendien is de informatie direct beschikbaar. Afzender, verlader en/of ontvanger hebben te allen tijde inzage in het gehele traject. TransFollow stelt hiermee de transport-en logistieke sector efficiënter en effectiever te werken.