Partner: Orbis

Met ORBIS Taskmanager kunt u routinematige processen geheel automatisch laten verlopen. Tevens kunt u het programma opdracht geven om bepaalde acties uit te voeren als een bepaald tijdstip of bijvoorbeeld status bereikt is.