Partner: Tom Tom

Koppeling opdrachten TomTom Webfleet. Het is mogelijk om vanuit TALIS opdrachten naar TomTom Webfleet te sturen. Op basis van een adres worden de juiste geocoördinaten opgevraagd, op basis waarvan de navigatie wordt geactiveerd. Voor deze koppeling heeft u TALIS Opdrachtenadministratie, gevensuitwisseling basis, polling en import opdrachten en TALIX nodig.