Partner: DALTI

DALTI staat voor Dutch Association of Logistics and Transport IT suppliers en is een vereniging voor ICT leveranciers actief in de sector Transport en Logistiek of voor bedrijven met een logistiek belang. DALTI is op 1 juni 2018 opgericht door de initiatiefnemers TANS, Aventeon, FiLogic, Centric Logistic Solutions, MobiCoach, Rainbow Solutions en Synple. Doel van de vereniging luidt als volgt: “het bevorderen van een verantwoorde toepassing van de informatica en de informatie- en communicatietechnologie (hierna: “ICT”) in de sector Transport en Logistiek en de behartiging van de gezamenlijke belangen van organisaties, welke informatica en ICT -producten en -diensten aanbieden voor bedrijven in de sector Transport en Logistiek of bedrijven met een logistiek belang”.