Eindejaarsverwerking

Bij de eindejaarsverwerking binnen TALIS moet u denken aan het aanpassen van het boekjaar, eventueel automatische nummers zoals Factuurnummer en Opdrachtnummer en het aanmaken van een nieuw boekjaar ten behoeve van de Urenadministratie. 

Voor de  eindejaarsverwerking van uw boekhoudpakket verwijzen wij u naar de documentatie van dat boekhoudpakket.


Controle versie
Afhankelijk van de door u gebruikte versie zijn er andere handelingen benodigd. Controleer daarom eerst de versie van TALIS. U kunt dit als volgt controleren:

  • In het inlogscherm. Bovenin staat de versie vermeld (In dit voorbeeld: 7.49.13)

Inlogscherm.png

  • In TALIS zelf. Help (keuze rechts op de menubalk bovenin, Info).

Info.png


Afhandelen “oude” boekjaar
Zorg er voor dat alles is ingevoerd (bijvoorbeeld Opdrachten) en gefactureerd is van 2016. 


Backup
Alvorens u met de eindejaarsverwerking begint (het omzetten van nummeringen en dergelijke) is het verstandig om een backup van de database te maken. Hiertoe dient u TALIS op te starten als Beheerder en gaat u naar de menukeuze “Beheer”, “Database backup”: Na verloop van tijd (afhankelijk van de grootte van uw database) krijgt u een melding dat de backup gelukt is en ook waar deze opgeslagen is.


Bij versie voor TALIS 7.93.0, ga naar Eindejaarsverwerking 2016 - 2017.
Bij versie vanaf TALIS 7.93.0, ga naar Eindejaarsverwerking 2017 - 2018
 

CAO wijziging doorvoeren

Vanaf 1 januari 2018 wordt een nieuwe CAO van kracht. Voor TALIS® heeft dit gevolgen voor de berekeningen van vergoedingen en toeslagen. Om ervoor te zorgen dat u met ingang van 1 januari 2018 gebruik maakt van de nieuwe CAO moeten een aantal stappen in TALIS® doorlopen worden.

Bekijk hier de uitleg over de verwerking hiervan in TALIS.

Twitter