TALIS Eindejaarsverwerking TANS 2019-2020

Written by: Tans

Met het afsluiten van 2019 en het treffen van voorbereidingen voor 2020, zijn er ook binnen TALIS een aantal zaken die uw aandacht vragen.

Bij de eindejaarsverwerking binnen TALIS moet u denken aan het aanpassen van het boekjaar, eventueel automatische nummers zoals Factuurnummer en Opdrachtnummer en het aanmaken van een nieuw boekjaar ten behoeve van de Urenadministratie. NB: Voor de Eindejaarsverwerking van uw Financiële administratie zult u de documentatie van die applicatie moeten raadplegen.


Afhandelen “oude” boekjaar
Zorg er voor dat alles is ingevoerd (bijvoorbeeld Opdrachten) en gefactureerd is van 2019. 


Back-up
Alvorens u met de eindejaarsverwerking begint (het omzetten van nummeringen en dergelijke) is het verstandig om een back-up van de database te maken. Hiertoe dient u TALIS op te starten als Beheerder en gaat u naar de menukeuze “Beheer”, “Database back-up”: Na verloop van tijd (afhankelijk van de grootte van uw database) krijgt u een melding dat de back-up gelukt is en ook waar deze opgeslagen is.


Instructies eindejaarsverwerking
Download hier de eindejaarsverwerking 2019-2020.

Twitter