Update ontwikkelingen IMPACT

Written by: Tans

De ontwikkeling van IMPACT vordert gestaag. Er kunnen in IMPACT nu notities en  charteropdrachten worden gemaakt en we zijn bezig met de (niet opdracht gebonden) taken.

Nieuwe functie IMPACT: Niet opdrachtgebonden taken


De notities kunnen toegevoegd worden aan een rit zodat je zelf en je collega’s kunnen vastleggen en zien wat er met een rit afgesproken is. De notities kunnen ook geprint worden zodat de eigen chaffeurs en de charters deze ook kunnen lezen. Het ontwikkelen van de functie niet opdrachtgebonden taken vormt een heel belangrijke stap richting koppeling boordcomputers/Apps. Het is de bedoeling dat er per rit taken toegevoegd kunnen worden die niet direct met de goederen te maken hebben. Denk hierbij aan aan- of afkoppelen, opzetten van containers, monteren of demonteren van apparaten etc. Aan elke taak kan een standaard tijdsduur worden gekoppeld zodat de chauffeur een indicatie krijgt van de tijd die hij voor een bepaalde taak krijt. Uiteraard wordt de tijd ook toegevoegd aan de totalen ritduur.   


Extra ontwikkelcapaciteit


Het ontwikkelen van gebruikersfuncties in IMPACT gaat in een steeds hoger tempo, enerzijds omdat er meer capaciteit is vrijgemaakt en anderzijds omdat een aantal basisfuncties klaar zijn die niet direct iets te maken met de operationele processen. Bijvoorbeeld rollen, security, licentie-afhandeling etc.. Tijdens de komende beurzen in Antwerpen en Utrecht wordt er nog meer functionaliteit getoond.

 

Blijf op de hoogte van de IMPACT ontwikkelingen


Lees alles over de ontwikkelingen en voortgang van IMPACT in de speciale nieuwsbrief die u hier kunt downloaden. Wilt u geen nieuws missen, meld u dan aan voor de IMPACT nieuwsbrief!

Twitter