TALIS Layout en Definities achter supportcode

Written by: Tans

Vanaf versie 8.03.02 zijn de programma`s TALISLAYOUT.EXE en XCHANGE.EXE alleen nog maar toegankelijk met gebruik van een supportcode. De pricing, aanvraagprocedure en werking is dan gelijk aan die van andere supporttools.

Steeds vaker wordt er door gebruikers een aanpassing gedaan met behulp van bovengenoemde tools. Deze aanpassingen verstoren steeds vaker problemen op de helpdesk wardoor de servicetijd achteruit gaat. Als gebruikers zelf aanpassingen doen die verstoringen in de werking veroorzaken moet de helpdesk deze verstoringen vaak onder druk verhelpen omdat de wijzigingen vaak niet (goed) getest worden. Daarnaast wordt er regematig functionaliteit aan de programma`s toegevoegd waarvan de gebruikers niet op de hoogte wordt gesteld. Door verkeerd gebruik kan de werking anders worden dan vooraf gedacht.

De programma`s kunnen voortaan alleen maar gebruikt worden door consultants van TANS en externe medewerkers die door TANS geautoriseerd zijn. In alle gevallen geldt dat er voor het gebruik van tools een dagcode aangevraagd kan worden bij de helpdesk. De prijs hiervoor bedraagt € 75,00.

Twitter