Bestuursleden gebruikersvereniging TANS gezocht!

Written by: Tans

Voor de gebruikersvereniging van TANS zijn wij ter vervanging op zoek naar twee nieuwe bestuursleden; naast voorzitter Franklin Roodnat is er ruimte voor een secretaris en een penningmeester.

Over de gebruikersvereniging van TANS

De gebruikersvereniging (GV) is begin jaren negentig opgericht en telt ruim 70 leden. De voornaamste reden voor het oprichten van de vereniging was het deponeren van de software. In de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw moesten veel softwareleveranciers hun activiteiten staken om economische redenen. Veel leveranciers ontwikkelden destijds maatwerk software oplossingen en konden de technologische ontwikkelingen niet bijhouden. Standaardisatie was een oplossing voor dat probleem.
 

download.png


De standaard software van TANS

Omdat TANS standaardsoftware ontwikkelt,  was (en is) het mogelijk om tegen relatief lage kosten ieder jaar een versie van de software te deponeren bij een notaris. Mocht er iets gebeuren met TANS, dan zijn de leden van de gebruikersvereniging gerechtigd om de softwarebroncode op te vragen en de software te laten onderhouden. Naast het deponeren van de software organiseert de verenging in samenwerking met TANS regelmatig bijeenkomsten voor specifieke gebruikersmarkten en algemene informatiedagen. 


Het werk van een bestuurslid bestaat (afhankelijk van de taak) uit enkele halve dagen per jaar. Er zijn jaarlijks meestal twee vergaderingen en  er wordt één gebruikersdag georganiseerd. Heeft u interesse in een rol als bestuurslid, stuur dan een mail naar froodnat@oort.nl 
 

GV Tans.jpg

          

Twitter

-->