Wijzigingen AVG wetgeving

Written by: Tans

De handhaving op de AVG wetgeving komt steeds dichter bij. Vanaf 25 mei 2018 wordt er scherper gelet op het nakomen van de privacyregels.

Voor veel bedrijven lijkt dit feit een 'ver van je bed show'. Sommigen zeggen zelfs dat het niet zo en vaart zal lopen... Misschien niet maar je kunt maar beter voorbereid zijn.


Zowel TLN als ook TANS hebben richtlijnen opgesteld waardoor aan de nieuwe wetgeving kan worden voldaan. Een voorbeeld ter illustratie; Als een medewerker uit dienst gaat moeten alle data die naar hem kan verwijzen uit alle systemen verwijderd worden, tenzij de persoon toestemming geeft om de data te bewaren. Het verwijderen levert tal van lastige situaties op, bijvoorbeeld als er nog een boete komt na uitdiensttreding. Er is misschien ook wel een conflict met de zogenaamde wettelijke bewaarplicht van 7 jaren. Omdat er nog geen of weinig jurisprudentie is kan het heel anders uitpakken dan gedacht.
 

Een ding is zeker: Je moet als bedrijf aan kunnen tonen dat je bezig bent met de nieuwe regelgeving en je deze serieus neemt. Leg in ieder geval goed vast wat je van iemand vast legt, in welk systeem je dat doet en waarom je het doet. 


AVG.jpg

Twitter

-->