Samenwerking met partner Aventeon

Written by: Tans

'Elke transportstroom is anders, daarom gebruiken wij dit logistieke en digitale systeem: De TALIS Delivery App', vertelt René Knapen - algemeen directeur van TANS.

Hij vervolgt: 'Bij TANS bedenken, ontwerpen en leveren wij TMS systemen. Onze kracht ligt in het aanbieden van een compleet pakket transportmanagement waarin bijna alles automatisch geregeld is. De kracht van de slimme digitale logistieke oplossing van Aventeon ligt voor ons met name in flexibiliteit en uitbreidingsmogelijkheid. Daarom kunnen wij het in elke transportstroom en voor elke (grote) beroepsvervoerder inzetten'.
 

'De drie informatiestromen in de transportwereld van A naar B zijn: 

  1. Levering goederen / diensten
  2. Technische gegevens
  3. Uren van de chauffeur'. 


'Omdat TANS deze complete weg aan hun klanten, de beroepsvervoerders, wil aanbieden, inclusief factureringen, boekhouding en betalingen, zijn ze gaan samenwerken met verschillende partners. Aventeon is daar één van. Zij ondersteunen ons in de levering; goederen / diensten. Hun systeem garandeert betrouwaarheid, snelheid, nauwkeurigheid en daarmee kwaliteit in het van A naar B vervoerstraject van goederen en onze klanten. Het systeem van Aventeon gaat verder dan afleveren. Als er na levering nog andere diensten nodig zijn, voorziet dit systeem hier ook in. Tijd, klanttevredenheid, manco's, goederenschades,... alles wordt digitaal transparant en inzichtelijk in beeld gebracht voor beide partijen (vervoerder en klant). 
 

Aan samenwerken hangt niet altijd een prijskaartje.


'Aventeon is voor mij een waardevolle, vriendelijke en open sparringpartner, zowel op commercieel als op technisch gebied: Alle expertise met betrekking tot het bouwen van de mobiele software (APP) en de achterliggende infrastructuur verzorgen zij. Als we handen te kort komen bij klantimplementatie, springen ze bij. Een ander groot voordeel is dat wij zelf niet hoeven te investeren. Het gebruik van de APP wordt per maand afgerekend. Zo is de transportprijs altijd eerlijk. Als experts in ons eigen vakgebied, leren we van elkaar en daar hangt in onze samenwerking nu eens geen prijskaartje aan. 


Samen bieden we sterke oplosingen voor de transportwereld. Een flexibele oplossing: we weten dat die wereld morgen weer anders is.., we weten echter niet wàt er anders is., maar moeten daar als bedrijf wel flexibel op ingericht zijn. En een innovatieve oplossing. Aventeon sluit niet alleen aan op de veerkracht die voor flexibiliteit nodig is, maar denkt ook vernieuwend mee in onze transportwereld. 
 

'Samen met onze klant en Aventeon stellen we een uitgebalanceerd vragenpad samen dat alle feiten van elke unieke transportstroom vastlegt'.
 

 Download hier het artikel

Aventeon.jpg

Twitter

-->