TALIS Knowledge | Doorboeken historie

Written by: Tans

Wist u dat het doorboeken van opdrachten binnen TALIS naar historie, zorgt voor performance verbetering van het programma en een prettiger gebruik van TALIS?

Het programma Doorboeken historie is benaderbaar op de Programmakeuzebalk van de Opdrachtenadministratie en in het menu Programma´s. Naar de historie doorgeboekte opdrachten kunnen niet meer gemuteerd worden. Wel kunnen deze door gebruikers zelf uit de historie worden teruggehaald. Oude opdrachten worden als het ware geparkeerd waardoor u overzichtelijker kunt werken.


Selectie
Via het tabblad Selectie (zie onderstaande afbeelding) kunt u door de ingave van één of meerdere filtervelden de opdrachten selecteren die doorgeboekt moeten worden naar de historie. Met de knop Filtersets (links onderaan) kunt u extra Filtervelden toevoegen, verwijderen of kunt u kiezen voor een andere filterset. Met de knop Verversen worden de records opnieuw weergegeven volgens de huidige filtervelden. 
 

Screen Shot 01-26-17 at 01.26 PM.PNG

Op de tabpagina Logboek wordt een verslag getoond van de doorgeboekte opdrachten. Onder de selectievelden worden de geselecteerde opdrachten getoond. Als u wilt kunt u de geselecteerde opdrachten nog (dé)selecteren met de Selectiefuncties. Met de kolominstellingen kunt u de kolommen (velden) definiëren die weergegeven worden. Ook kunt u de sorteervolgorde wijzigen van bijvoorbeeld oplopend naar aflopend. Achter de knop worden de kolommen vermeld waarop achtereenvolgens gesorteerd wordt. Het is mogelijk om opdrachten die zijn doorgeboekt naar de historie weer over te hevelen naar het actuele bestand door de Historie ongedaan te maken. Deze fuctie kunt u  terugvinden in het menu Bewerken, deze kunt u dit ook via de rechtermuisknop benaderen.
 

Doordat in het programma Opdrachten standaard al gefilterd wordt op `niet historische` opdrachten, zal, nadat opdrachten naar de historie geschreven zijn, dit programma sneller kunnen werken. Meer uitleg over deze functie vindt u daar, door op de functietoets (F1) te klikken.

 

Twitter