Versie 7.94 | Zomerrelease

Written by: Tans

In TALIS versie 7.94 zijn meer dan 70 gebruikerswensen en aanpassingen verwerkt.

Het grootste deel van de wensen is generiek. Sommige wensen zijn specifiek voor een bepaalde module, toepassing of zelfs deelmarkt: alle klanten waarvoor in deze versie een aanpassing is gedaan ontvangen hierover een mail. De nieuwe release wordt nu getest en komt naar verwachting in augustus beschikbaar.
 

Versie 7.94 is ontwikkeld met nieuwe tools waardoor onder andere de snelheid van het programma toeneemt. In de eerste 64 bit versie van TALIS deden zich incidenteel fouten voor. Die zijn nu opgelost en daardoor kan TALIS nu op 64 bit pc’s, onder MS Windows 10 werken. Door de settings van de database te optimaliseren worden de processoren gelijk belast hetgeen een veel hogere snelheid geeft. Met name gebruikers van TALIX zullen hiervan veel plezier beleven.
 

De belangrijkste aanpassingen
 

Algemene verbeteringen

 • Uitbreiding van het aantal staffels.
 • Layouts kunnen opslaan als PDF, zonder eerst te hoeven mailen.
 • Geocoderen op basis van postcode.


Facturatie

 • Factuurregels worden gevoed vanuit tariefregels in de opdracht, melding of dossier. Voordat facturen geprint worden is het handig als je kunt zien waar de factuur op gebaseerd is. Deze zogenaamde bronreferentie kan nu zichtbaar gemaakt worden bij de factuurregel. Omdat de bronreferentie voor elk bedrijf anders kan zijn is deze flexibel inrichtbaar. De bronreferentie kan ook worden meegestuurd naar het financieel pakket zodat ook de debiteurenafdeling kan zien waar de factuur betrekking op heeft.
 • Bij onderhoud facturen alles kunnen selecteren met Ctrl A.
 • Doorboeken 0 facturen onderdrukken.


CRM

 • Vanuit CRM acties kunnen doorklikken naar de Relatie.
 • Onderdrukken dubbele waardes in Informatiegrids.


Opdrachtenadministratie

 • Importeren meerdere tarieven.
 • Kostenplaats bijwerken bij hertariferen.


Ritplanning     

 • Rit aankomst en vertrek met een standaard waarde kunnen vullen.


Urenadministratie

 • Als een periode nog nooit is berekend (wordt bijgehouden in Laatste Berekening) altijd volledige berekening uitvoeren, ongeacht of het vinkje aan staat of niet.


WMS

 • Controle bij dubbel inslaan o.b.v. uniek nummer.
 • Verwerken verplaatsingen met Mobile bij nul voorraad.

Twitter

-->