Wijziging CAO Beroepsgoederenvervoer per 1 januari 2016 doorvoeren in TALIS

Written by: Tans

Vanaf 1 januari 2016 is er een nieuwe CAO van kracht.

Voor TALIS® heeft dit gevolgen voor de berekeningen van vergoedingen en toeslagen. Om ervoor te zorgen dat u gebruik kunt maken van de nieuwe CAO, moeten een aantal stappen in TALIS® doorlopen worden.

Download hier de handleiding

Twitter