Unieke samenwerking Fourage transporteurs

Written by: Tans

10 transporteurs die actief zijn in de fouragebranche hebben TANS de opdracht gegeven om een koppeling te realiseren met de Kringloopwijzer.

TANS organiseert in samenwerking met de gebruikersvereniging van TANS, regelmatig bijeenkomsten voor TALIS gebruikers van specifieke deelsegmenten, zo ook voor de fouragebranche. Tijdens deze deelmarktbijeenkomsten worden naast brancheontwikkelingen ook de functies binnen TALIS en mogelijke verbeteringen daarvan besproken, zodat TANS TALIS nog beter bij haar klanten kan laten aansluiten.
 

Er zijn nogal wat veranderingen gaande in de fouragesector, zo is vorig jaar bijvoorbeeld de RVO koppeling gerealiseerd en zijn vanaf 1 januari 2016 alle melkveehouders verplicht om de KringloopWijzer in te vullen. Elk individueel melkveebedrijf wil graag verantwoording kunnen afleggen over de werkelijke milieuprestaties binnen de bedrijfsvoering. Een ondernemer wil dit resultaat als alternatief gebruiken voor de huidige wettelijk vastgestelde gebruiksnormen en excreties. De KringloopWijzer is een systeem dat vergelijkbaar is aan de systematiek van BEX. Meer info over de werking van de kringloopwijzer vindt u hier


TANS heeft in september en oktober 2015 vooronderzoek gedaan wat de consequenties hiervan zijn. Tijdens de bijeenkomst die in het najaar van 2015 voor de fouragedeelmarkt plaatsvond, is er uitleg gegeven over de benodigde functionaliteit en de manier waarop de koppeling tot stand komt. Daarop besloten de fouragetransporteurs de koppeling gezamenlijk te laten ontwikkelen en dus de kosten te delen. Dit is een mooi voorbeeld van hoe samenwerking kan leiden tot het reduceren van kosten. 
 

Wilt u ook deelnemen aan een volgende deelmarktbijeenkomst, houdt u dan onze website en nieuwsbrieven in de gaten. Bent u nog geen lid van de gebruikersvereniging van TANS maar wilt u dat wel worden (dit kost u slechts 50 euro per jaar)? Aannmelden kan via deze link.

Twitter

-->