Veel animo voor deelmarktbijeenkomst Fourage

Written by: Tans

Dinsdagmiddag 24 november vond de deelmarktbijeenkomst voor Fourage plaats in het Fletcher Hotel in Rosmalen.

De opkomst was goed; ruim 10 Fouragebedrijven waren aanwezig om diverse onderwerpen te bespreken die spelen binnen de Fouragemarkt. 
 

Aanleiding tot de bijeenkomst was het nemen van een beslissing t.a.v. de rapportagebehoefte richting de KringloopWijzer, maar ook de onderwepren Secure Feed, RVO en GMP+ stonden op de agenda. 

'Er zijn nogal wat veranderingen gaande in de Fouragesector', vertelt Oscar van Veen, Systeemadviseur bij TANS en contactpersoon voor de deelmarkt Fourage. 'TANS is actief in de logistieke sector, we merken duidelijk dat er veranderingen gaande zijn. René Knapen, directeur van TANS benadrukt daarbij: 'TANS ziet het belang hiervan en investeert 25% van haar inkomsten in R&D'. Zo ook in de deelmarkt Fourage. 
 

Ontwikkelingen Kringloopwijzer
Vanaf 2015 zijn alle melkveehouders met een overschot aan fosfaat verplicht de KringloopWijzer in te vullen. Per 1 januari 2016 zijn alle melkveehouders verplicht om de KringloopWijzer in te vullen. Elk individueel melkveebedrijf wil graag verantwoording kunnen afleggen over de werkelijke milieuprestaties binnen de bedrijfsvoering. Een ondernemer wil dit resultaat als alternatief gebruiken voor de huidige wettelijk vastgestelde gebeuirksnormen en excreties. De KringloopWijzer is een systeem dat vergelijkbaar is met de systematiek van BEX. 

De vraag die TANS de aanwezigen stelde luidde: Wilt / gaat u in 2016 als service de administratie van de klant aanleveren aan de kringloop? Tijdens de rondvraag geeft het merendeel van de TALIS gebruikers aan al vragen van melkveehouders te krijgen om voergegevens aan de Kringloop aan te leveren. Het voorstel om de investering om de koppeling te delen wordt positief ontvangen, TANS gaat hiervoor een formulier opstellen en versturen aan haar Fourageklanten.

Wilt u meer informatie over de KringloopWijzer, bekijk dan deze video 'Aan de slag met de kringloopwijzer' of download hier de instructie: 'Machtigingen mijn.rvo.nl voor KringloopWijzer'.
 

Nieuwe TALIS functies 
Ook het pakket, 'TALIS' werd besproken. Binnenkort verschijnt de nieuwe TALIS versie 7.90, waarin de volgendel nieuwe functies beschikbaar komen:

  • Automatisch nummeren relaties (Debiteur en Vervoerder),
  • Visuele vormgeving Opdrachtregel (promille teken),
  • Koppeling met M4W AP (bijwerken openstaande posten verbeterd en onderscheid tussen goederen en diensten),
  • Samenvoegen bijlagen in één PDF bestgand voor bijvoorbeeld Digitaal Factureren
  • Routeoptimalisatie (m.b.v. de PTV xServer routeplanner kan een route van een rit in de planning op basis van tijd en postcode op volgorde worden gezet). 


In TALIS versie 7.83 zijn de volgende functies reeds beschikbaar:

  • Kopieren Factuurmethode
  • Grootboekcode op basis van BTW-code
  • Datumafhankelijke tarieven
  • Afdrukhistorie
  • Attentietekst


Namens de gebruikersvereniging van TANS  was Arie van Soolingen aanwezig. Hij benadrukte het belang van dit soort bijeenkomsten en deed een oproep aan de klanten die nog geen lid zijn van de gebruikersvereniging om zich in te schrijven.

Lid worden van de gebruikersvereniging (GV) van TANS
Lid worden kan door dit formulier ondertekend te retourneren aan info@tans.net. De kosten voor lidmaatschap bedragen slechts € 50,00 per jaar. Meer informatie over de GV leest u hier

 

 

Twitter

-->