Deelmarktbijeenkomst Fourage: 24 november

Written by: Tans

Op 24 november organiseert TANS de deelmarktbijeenkomst voor Fourage.

Tijdens de bijeenkomst wordt er gesproken over de ontwikkelingen in de Fourage sector, waarbij de onderwerpen: Eindejaarsrapportage voerjaaroverzichten; Koppeling RVO; Controle GMP+; Securefeed en de Kringloopwijzer op de agenda staan.
 

Achtergrond KringloopWijzer (Hisfa)
Vanaf 2015 zijn alle melkveehouders met een overschot aan fosfaat verplicht de KringloopWijzer in te vullen. Per 1 januari 2016 zijn alle melkveehouders verplicht om de KringloopWijzer in te vullen. Elk individueel melkveebedrijf wil graag verantwoording kunnen afleggen over de werkelijke milieuprestaties binnen de bedrijfsvoering. Een ondernemer wil dit resultaat als alternatief gebruiken voor de huidige wettelijk vastgestelde gebruiksnormen en excreties. De KringloopWijzer is een systeem dat vergelijkbaar is aan de systematiek van BEX. Meer info over de werking van de kringloopwijzer vindt u hier
 
TANS wil tijdens deze middag onderzoeken of deelnemers in 2016 als service de administatie van de klant gaan aanleveren aan de Kringloop.

De bijeenkomst start om 13.00 uur in het Fletcher Hotel in Rosmalen en zal rond 17.00 eindigen met een netwerkborrel. Heeft u affiniteit met deze deelmarkt en wilt u meepraten over deze onderwerpen meld u dan uiterlijk woensdag 18 november aan via de website van TANS.
 

Twitter

-->