Ontwikkelingen deelmarkt Fourage

Written by: Tans

Op donderdag 19 maart organiseerde TANS een deelmarktbijeenkomst voor Fourage. Doel van deze bijeenkomst was het uitwisselen van ervaringen.

Door de flexibiliteit van TALIS is het toepassingsgebied binnen de diverse bedrijven groot, vertelt Arie van Soolingen (W. Scherpenzeel & Zn BV en bestuurslid van de gebruikersvereniging van TANS). Daarbij wordt TANS geprezen voor de servicegerichtheid en het inlevingsvermogen. Volgens Arie luistert het bedrijf naar haar klanten en werken ze samen met klanten naar oplossingen en optimale toepasbaarheid, waarbij mogelijkheden aanwezig zijn in de standaard programmatuur.
 

Doorontwikkeling van TALIS en het continue blijven inspelen op de vraag vanuit de markt is voor TANS belangrijk; er worden jaarlijks vier nieuwe TALIS releases uitgebracht aangevuld met tussentijdse patches. Omdat deze nieuwe versies tal van functionaliteit en opties bevatten raadt TANS TALIS gebruikers aan om met nodige regelmaat deel te nemen aan de diverse cursussen, zoals een updatecursus. Ook deelname aan de cursus FlexTools kan de effectiviteit vergroten, waarbij de mogelijkheid bestaat om een dag licentie aan te kopen zodat gebruikers zelf aanpassingen kunnen doen in hun TALIS.
 

BRANCHE ONTWIKKELINGEN
TANS heeft op 9 september 2014 de HISFA bijeenkomst in Nijkerk bijgewoond en op 11 februari 2015 de bijeenkomst over de Kringloopwijzer in Wageningen.
 

Vanaf 1 januari 2016 zal het Kringloop platform worden gelanceerd. Het aanleveren is nu nog niet verplicht en bevindt zich in een pilotfase. Er bestaat bij de aanwezige TALIS gebruikers nog geen behoefte om geregistreerde informatie uit TALIS via een koppeling aan dit platform door te geven.
 

Er bestaat wel behoefte om een standaard inrichting te maken in de TALIS Fourage database, en om de registratie voor de GMP+ en Securefeed makkelijker vast te leggen zodat als er een audit komt de geregistreerde gegevens via een rapport naar voren komen.
 

REGISTRATIE / RAPPORTAGE VIA TALIS
Tijdens een workshop worden de mogelijkheden getoond om gegevens die in TALIS staan via rapporten en overzichten op te maken. Zo wordt er door verschillende TALIS gebruikers, gebruik gemaakt van de voerwaardes die op de factuur worden afgedrukt. Via het rapport bestaat de mogelijkheid om gegeven per mail aan de klant / leverancier te versturen. Via informatie opdrachten kan door een filtering te maken een overzicht worden gemaakt welke naar Excel kan worden geëxporteerd.
 

Er wordt onderzocht of met een relatie rapport vanuit CMR (Customer Relation Management) gegevens kunnen worden opgemaakt en per e-mail kunnen worden verstuurd. Er bestaat een mogelijkheid om periodiek rapporten te laten versturen door TALIX Taskmanager, deze kan een van te voren ingericht rapport gaan versturen per e-mail op een van te voren gesteld moment. Met FlexReports kan een TALIS gebruiker zelf rapporten samenstellen.

Twitter

-->