De concurrentiewaarde van TALIS

Written by: Tans

TALIS is dè automatiseringsoplossing van TANS voor de ondersteuning van transport en logistieke processen.

TALIS wordt inmiddels door bijna 400 klanten gebruikt. Uiteraard is de toegevoegde waarde van TALIS voor de ene klant groter dan voor de andere. Iedere klant is uniek, maar wij kunnen op basis van onze ervaring belangrijke punten noemen die de waarde door het gebruik van TALIS positief kunnen beïnvloeden. Volgens Gartner, een wereldbefaamd onderzoeksbureau voor ICT kan een onderneming zijn concurrentiepositie verhogen door voortdurend in het  ICT-landschap te blijven investeren. Met name het updaten van bestaande applicaties zoals een TMS zorgt ervoor dat deze positie in stand blijft. Een voorbeeld daarvan is Digitaal factureren: een bedrijf dat daarvoor kiest werkt veel goedkoper dan bedrijven die nog de traditionele manier van factureren hanteren. Door minder kosten te maken bent u beter in staat om te concurreren. In onderstaande weergave ziet u de relatie tussen concurrentievoordelen en de inspanningen in ICT uitgaven. 

Screen Shot 04-20-15 at 02.13 PM.PNG


Investeer in kennis
De consultants van TANS hebben naast kennis van de markt ook veel kennis van TALIS. Een klant die investeert in kennis van TALIS is beter in staat om tijdens de implementatie samen met de consultant de juiste keuzes te maken. Als TALIS in gebruik is genomen is deze kennis nog veel belangrijker geworden: de gebruikers moeten in staat zijn de dagelijkse processen met behulp van TALIS uit te voeren. Afhankelijk van de grootte van de het bedrijf dienen er kerngebruikers te zijn die de veranderende mogelijkheden van TALIS blijven volgen. De kennis kan op peil worden gehouden door het volgen van opleidingen (bijvoorbeeld de updatecursus) en regelmatig bezoek van consultants.
 

Gebruik de flexibiliteit van TALIS
TALIS is een standaardapplicatie met een grote flexibiliteit. Die flexibiliteit kunt u inzetten ten behoeve van uw Unique Selling Points. Misbruik die flexibiliteit niet: als de huidige wijze ten opzichte van een meer standaardwerkwijze van TALIS te weinig toegevoegde waarde biedt, durf dan uw proces te veranderen. Dat bespaart kosten en zorgt voor een grotere onafhankelijkheid van TANS. Met de consultant van TANS kan zowel deze afweging worden besproken als de uitkomsten daarvan in TALIS worden ingericht.
 

Test de inrichting
Bij het testen van de inrichting houd je vooral rekening met de grote stroom en de uitzonderingen. De grote stroom moet snel en goed door het systeem gaan, zonder dat tijdens het proces allerlei zaken gecontroleerd moeten worden. Uitzonderingen moeten geconstateerd worden en mogen meer tijd kosten, eventueel met handmatige of procedurele toevoegingen. Goed testen bij de initiële implementatie en bij verandering van de inrichting of processen zorgt voor een hogere toegevoegde waarde bij het gebruik. De consultant kan ondersteuning verlenen bij het testen, maar de gebruikers van de klant spelen hierbij de belangrijkste rol.
 

Update de software
Alle bedrijven die TALIS gebruiken hebben een onderhoudsovereenkomst. Daarmee hebben ze recht op updates van de aangeschafte onderdelen van de software. Als je te lang wacht met een update van TALIS bestaat de kans dat je nieuwe implementatie moet doen. Zorg voor minimaal één update in de twee jaar. Zo nodig kan voor een update een consultant worden ingeschakeld.
 

Bij een goede en verantwoorde investering in deze zaken kan de concurrentiewaarde van TALIS vergroot worden. En uiteindelijk wil iedereen het toch beter doen dan de concurrentie?

Twitter

-->