Wijziging CAO Beroepsgoederenvervoer per 01-01-2015 doorvoeren in TALIS TMS

Written by: Tans

Begin november 2014 hebben werkgevers een eindbod CAO beroepsgoederenvervoer gedaan. Vanaf 1 januari 2015 wordt een nieuwe CAO van kracht.

Voor TALIS® heeft dit gevolgen voor de berekeningen van vergoedingen en toeslagen. Om ervoor te zorgen dat u met ingang van 1 januari 2015 gebruik maakt van de nieuwe CAO moeten een aantal stappen in TALIS® doorlopen worden.

Download hier de handleiding

Twitter