Waarom transport software belangrijk is?

Written by: Tans

Transport software bespaart op uw loonkosten.

 

Besparen met transport software.

 

Met Transport software kunt u op diverse manieren besparen op uw loonkosten. Er zijn 2 belangrijke redenen waarom een TMS het rendement kan verhogen. Door het aantal administratieve handelingen terug te brengen zijn er minder mensen nodig op de planning en de administratie. Als u bijvoorbeeld van 8 medewerkers terug kunt naar 7 dan bespaart dat per jaar zomaar € 50.000,00 per jaar. Een andere manier om geld te besparen is een betere en snellere planning. Als er minder fouten worden gemaakt tijdens het plannen verhoogt dat de kwaliteit van de planning en vermindert dat onmiddelijk het aantal kilometers.
 

Transport management systeem ofwel TMS


Enkele voorbeelden ter illustratie.
 

Het transport management systeem, kortweg TMS is een software systeem met geïntegreerde functies en bestaat meestal uit een opdrachtenmodule, planning en facturatie module. Doordat gegevens in het begin van het proces worden ingegeven, wordt alle data zoals adressen, tarieven e.d. vanaf het begin vastgelegd om later opnieuw gebruikt te kunnen worden. Daardoor wordt voorkomen dat er fouten gemaakt worden zowel bij de aansturing van de wagens en de chauffeurs of charters als ook bij de facturatie. Het maken van een creditnota bijvoorbeeld is erg duur en levert een hoop ergernis op.
 

De ultieme vorm van geïntegreerd werken is de koppeling tussen een transport management systeem en een boordcomputer of een app. TANS heeft koppelingen met diverse merken boodcomputers en apps. Opdrachten versturen en de werkelijke aantallen en tijden terug ontvangen terwijl de chauffeur nog met zijn rit bezig is verhoogt de snelheid van het administratieve proces aanzienlijk.
 

Automatisering als bindmiddel met uw opdrachtgever. Het transport management systeem kan ook gebruikt worden om automatisch de opdrachten van uw klanten te importeren. Dit werkt ook kwaliteitverhogend en zorgt voor een snellere afhandeling van de opdracht. Er zijn veel manieren waarop opdrachten geïmporteerd kunnen worden. De meest eenvoudige is de import van excel bestand, maar het kan ook heel geavanceerd met bijvoorbeeld een EDIfact bericht. Dat laatste is een zeer gestructureerde vorm van data-uitwisseling terwijl het inlezen van een Excel bestand foutgevoeliger is.
 

TANS is leverancier van transport software en heeft een dergelijke oplossing al honderden keren geïmplementeerd in de Benelux. Er wordt regelmatig navraag gedaan naar de ervaring van transport management software, en die zijn overwegend positief. Sommige bedrijven gebruiken slechts enekele modules terwijl logistieke dienstverleners bijvoorbeeld ook business intelligence software gebruiken of CRM modules voor het relatiebeheer.  

 

 

 

Twitter