TALIS Eindejaarsverwerking 2014

Written by: Tans

Met het afsluiten van 2014 en het treffen van voorbereidingen voor 2015, zijn er ook binnen TALIS een aantal zaken die uw aandacht vragen.

In de handleiding 'TALIS eindejaarsverwerking' staat stapsgewijs beschreven hoe u een aantal zaken kunt aanpassen, denk hierbij bijvoorbeeld aan het aanpassen van het Factuurnummer, Opdrachtnummer, Dossiernummer, Meldingnummer, WMS Inslag- en Uitslagnummer en het aanmaken van een nieuw boekjaar ten behoeve van de Urenadministratie.

U kunt de handleiding hier downloaden. Voor de eindejaarsverwerking van uw boekhoudpakket verwijzen wij u naar de documentatie van de desbetreffende software.

Twitter

-->