TALIS "health-check"

Written by: Tans

In de nieuwsbrief van augustus hebben we het gehad over de cursussen die TANS organiseert om uw kennis van TALIS up-to-date te houden. We hebben dat behandeld in het kader van uw concurrentievoordeel: hoe groter de kennis van TALIS, hoe groter uw concurrentievoordeel.

Uiteraard is de kennis van TALIS niet de enige variabele die het concurrentievoordeel bepaalt. Een regelmatige “healtch-check” van uw systeem biedt voordelen. Dit zijn enkele voorbeelden van punten die bij een dergelijke health-check van het informatiesysteem aan de orde komen:

Worden alle programma’s (of tabbladen binnen schermen) nog gebruikt?
De eenvoudige wijze waarop schermen binnen TALIS kunnen worden aangepast is één van de sterke punten van TALIS. Het gebruik van de extra schermen of tabbladen kan in de loop van de tijd wijzigen. Als schermen of tabbladen helemaal niet meer gebruikt worden is het beter deze ook niet meer te tonen: ze kunnen voor verwarring zorgen en vormen ook een ballast bij het updaten van het systeem.

Zijn er velden die overbodig zijn geworden?
Hiervoor geldt hetzelfde als hiervoor bij programma’s of tabbladen. Velden die niet meer gebruikt worden kunnen beter ook niet meer getoond worden. Die velden kunnen voor verwarring zorgen en hoe minder velden zichtbaar zijn, hoe groter de attentiewaarde van die velden is.

Is er functionaliteit die via extra velden, FlexCalc of TALIX wordt afgehandeld waar in nieuwe releases geheel of gedeeltelijk is voorzien?
Via FlexCalc of TALIX kan functionaliteit worden toegevoegd aan TALIS zonder dat de software hoeft te worden aangepast. TANS voegt constant functionaliteit toe aan de hand van vragen en signalen uit de markt. Het kan zijn dat in een nieuwere versie van TALIS de via FlexCalc of TALIX toegevoegde functionaliteit is opgenomen in de standaard. Het is dan beter over te gaan op de mogelijkheden van de standaard. Op die manier bent u er zeker van dat u TALIS optimaal gebruikt.

Wellicht is het juiste moment aangebroken om ook bij een dergelijke check uit te voeren? De consultants van TANS zijn de juiste personen deze samen met u uit te voeren! Vraag een “healtch-check” aan via: support@tans.net 

Twitter

-->