Makkelijk onderscheid zien tussen verschillende rit soorten in uw planning?

Written by: Tans

Wilt u ook eenvoudig kunnen zien wat voor een soort rit u heeft samengesteld, zodat u binnen de Module Ritplanning aan de hand van een kleur al automatisch kunt zien om wat voor rit het gaat of waar u bijvoorbeeld nog ruimte heeft?

september automatisch aansturen ritstatus.PNG


Onze consultants kunnen uw Ritplanningsmodule zo inrichten dat u meer inzicht krijgt in uw te plannen opdrachten (zie bovenstaand voorbeeld). 

Twitter