Hoe kunt u geld verdienen door te automatiseren?

Written by: Tans

Donderdag 18 september organiseerde TANS speciaal voor alle Belgische contacten een relatiedag. Het thema dat die dag centraal stond: 'Hoe kunt u geld verdienen met automatisering?'

TALIS versie 7.70
De ochtend werd geopend met een presentatie van de nieuwste TALIS versie 7.70. Deze versie verschijnt begin oktober op de markt. Een aantal voordelen van deze vernieuwde versie:
 

 • Automatisch Tariferen - van alle opdrachtregels of over het daadwerkelijke aantal achteraf (er is dus maar eenmalige invoer benodigd)
 • De mogelijheid om rapportjes vanuit de applicatie te exporteren en mailen (voorraad of status overzicht)
 • Analysemogelijkheid vanuit Opdrachten (u kunt daarmee van te voren inschatten of een opdracht rendabel is)
 • Routeoptimalisatie (standaard functionaliteit)
 • Afdrukhistorie tonen (zodat je kunt controleren of een factuur is verstuurd)
 • Adresvalidatie (bij import zodat u niet nogmaals hoeft te geocoderen)
 • Rayonnering 

 

1.jpg

Praktijkverhaal door Inge Baeten van Link-UP
Vervolgens gaf Inge Baeten van de firma Link-Up toelichting over de ervaring met TANS en TALIS in de praktijk. De wens tot automatiseren groeide bij Link-UP naarmate het aantal chauffeurs steeg. Het plannen werd complexer en was zéér arbeidsintensief waardoor de administratieve druk toe nam. Link-UP koos in 2007 voor het pakket TALIS van TANS om diverse redenenen en in 2008 startte Link-UP met de implementatie van diverse modules (Planning, Administratie en Facturatie) welke in 2010 en 2013 werden uitgebreid met de installatie van X-Route en een E-mailkoppeling. In 2014 startte de firma vervolgens met de implementatie van een scanningssysteem.

2.jpg

De voordelen van automatiseren zijn opmerkelijk; data wordt sneller verwerkt zodat facturatie ook sneller kan plaatsvinden. Het heeft uiteindelijk tot een kortere doorlooptijd van het bedrijfsproces gezorgd, men werkt efficienter en er is ruimte vrijgekomen voor andere zaken (als het zoeken van terugvrachten). De mogelijkheid tot groei van de organisatie is bevorderd (zij kunnen nu meer opdrachten verwerken met hetzelfde aantal medewerkers). Ook is de omzet met zo'n 25% gestegen. Dit terwijl de administratieve druk is afgenomen. Klik hier voor het gehele praktijkverhaal van Link-UP.

Workshop 'geld verdienen met automatiseren'
Na dit succesverhaal werden aanwezigen in groepjes verdeeld en aan het werk gezet met het vraagstuk hoe zij (nog) meer geld zouden kunnen verdienen met automatiseren. Als 'Quick wins' kwamen o.a. naar voren: 

 • Digitaal factureren (leesbevestiging is via mail mogelijk)
 • Koppelen met boordcomputers 
 • Het scannen van documenten 
 • Database search (visualiseren van hotspots) en 
 • Alerting m.b.v. de Taskmanager (bij bijvoorbeeld verloop van rijbewijs, APK of rijverbod). 

De ochtend werd afgesloten met een gezamenlijke lunch. 
 

3.jpg  4.jpg  5.jpg

Twitter

-->