Bepaal zelf uw concurrentievoordeel!

Written by: Tans

De overgang naar een softwarepakket als TALIS is een flinke verandering die zowel in tijd als in geld een aardige investering met zich meebrengt. De keuze voor het juiste pakket, TALIS, en de juiste partner, TANS, maakt de kans dat deze investering (snel) kan worden terugverdiend een stuk groter.

De waarde van de investering wordt bepaald door de mate waarin besparingen kunnen worden behaald en vooral het concurrentievoordeel dat door de software kan worden vergroot. Er kan bijvoorbeeld beter en sneller op vragen van klanten worden ingespeeld en de verkopers hebben de beschikking over betere informatie over hun (uw) klanten. Voor een optimaal gebruik van de software is het echter noodzakelijk ook na de livegang te blijven investeren. Als dit onderhoud niet of onvoldoende plaats vindt is de kans dat het concurrentievoordeel weer afneemt levensgroot aanwezig. Op de volgende terreinen zijn deze investeringen mogelijk:
 

Bijblijven met nieuwe releases:
TANS investeert constant in verbetering van de software en brengt meerdere keren per jaar een update op de markt. Het is meestal niet nodig om iedere nieuwe update meteen te installeren, maar er zal regelmatig bekeken moeten worden of en hoe de nieuwe mogelijkheden binnen uw organisatie kan worden toegepast. Dit kan gebeuren met behulp van uw accountmanager of consultant; zij zijn op de hoogte van de nieuwe mogelijkheden en kennen uw organisatie ook goed.
 

Optimalisaties:
De omgeving van uw organisatie verandert constant. Uw organisatie kan inspelen op die veranderingen, bijvoorbeeld door de inzet van nieuwe modules van TALIS of door veranderingen in de interne processen. Ook hiervoor kunnen consultants worden ingezet.
 

Opleidingen:
Kennis is vloeibaar en de kennis over het gebruik van TALIS verdampt langzaam maar zeker, bijvoorbeeld door het vertrek van personeel of door interne veranderingen. Ook zal de gebruikers moeten worden geleerd hoe de nieuwe mogelijkheden van TALIS toegepast kunnen worden. TANS heeft bijvoorbeeld de volgende cursussen ontwikkeld die u kunnen helpen om de kennis over TALIS up-to-date te houden:
 

  • Opfriscursus: deze cursus is met name bedoeld om mogelijkheden van nieuwe versies onder uw aandacht te brengen. De nieuwste versie 7.70 bevat bijvoorbeeld AUTOTAR, het automatisch toekennen van tarieven aan opdrachten. De mogelijkheden hiervan worden bij de opfriscursus toegelicht. Lees meer.
     
  • Basiscursus: deze cursus wordt natuurlijk gebruikt bij implementaties bij nieuwe klanten, maar kan ook goed worden ingezet om nieuwe TALIS-gebruikers een goede basis te bieden of bestaande gebruikers een update te geven om optimaal van de mogelijkheden van TALIS gebruik te maken.
     
  • Flextools: met Flextools kan volledig gebruik worden gemaakt van de flexibiliteit van TALIS. Nieuwe velden kunnen worden aangemaakt en schermen, rapporten en berekeningen kunnen worden aangepast. Hiervoor kunt u consultants inhuren, maar na deze cursus bent u daar zelf ook toe in staat.
     
  • Modulecursussen zoals factuurmethoden en ritplanning: indien u deze modules gaat gebruiken of beter wilt gaan benutten, zijn dit uitgelezen gelegenheden de mogelijkheden van de betreffende modules te leren kennen.

Twitter

-->