Vrachtuitwisseling is de toekomst!

Written by: Tans

Op 25 maart kwamen verschillende exceptioneel transporteurs voor de tweede keer bij elkaar, ditmaal bij Baetsen Internationaal Transport B.V. in Veldhoven. Doel van de bijeenkomst: Van elkaar leren door kennis uit te wisselen en ervaringen met elkaar te delen.

Franklin Roodnat, werkzaam bij H.J. Van Oort opent de bijeenkomst namens de gebruikersvereniging (GV) van TANS. Tijdens de voorstelronde komen diverse TALIS koppelingen ter sprake:

Koppelingen met boordcomputers en boordcomputerapps. 
De voor en nadelen van boordcomputers ten opzicht van boordcomputer apps worden besproken. Een boordcomputer is voertuiggebonden, terwijl een app persoonsgebonden is (via een mobile device).  ‘Alles gaat tegenwoordig mobiel. De operationele behoefte ligt bij het snel en makkelijk uitwisselen van informatie' is Hein van Boxtel van de Van Boxtel Groep BV van mening. 


Een ander geeft aan juist informatie te halen uit de gegevens die via de boordcomputer worden geregistreerd; ‘Wij hebben een telefoon in onze boordcomputers èn onze chauffeurs hebben daarnaast een mobiele telefoon. Zo zijn èn de auto èn de chauffeur bereikbaar. Handig aan een boordcomputer is dat je precies kunt zien waar je chauffeur is, maar niet wat deze doet’.

Geopperd wordt dat er tegenwoordig ook via de app kan worden aangegeven welke activiteit op welk moment wordt uitgeoefend door de chauffeur. Van belang is wel, dat je het 'persoonlijke contact' met je personeel niet verliest. Een ander issue blijft de registratie van de lege KM’s. Deze blijken met een app (via GPS) te achterhalen.

Er wordt door aanwezigen vanuit TALIS o.a. gekoppeld met de zowel de boordcomputer en de boordcomputer app van Trimble en met boordcomputers van Groeneveld. Ook is er door een partij een eigen boodcomputersysteem ontwikkeld. Wat opvalt is dat vaker genoemd wordt dat de organisatie en daarmee ook de behoefte verandert. Het is daarbij van belang is dat de systemen op de vraag kunnen blijven inspelen.

TransFollow.
René Knapen van TANS licht vervolgens de werking van TransFollow; dé standaard voor de digitale vrachtbrief toe. Met TransFollow kunnen afzenders, logistieke dienstverleners en geadresseerden met één uniforme en gestandaardiseerde beveiligde interface een vrachtbrief inbrengen, uitwisselen, ondertekenen en volgen. TANS is één van de ontwikkelpartners van TransFollow.

Een voordeel van deze vrachtbrief is dat er geen documenten meer met een factuur te hoeven worden meegestuurd, een kanttekening is dat er internationaal nog weinig draagvlak bestaat voor dit initiatief, waardoor dit nu nog alleen geschikt is voor binnenlands gebruik. Een uitdaging ligt op het vlak van de neutrale vrachtbrief. TransFollow is een initiatief van het NLIP, zij organiseren ook het initiatief tot een universele transportopdracht en factuur.


Gratis themasessie papierloze logistiek op 26 juni.
Wilt u meer te weten komen over TransFollow, schrijf u dan in voor de (gratis) themasessie papierloze logistiek tijdens de EVO Inspiratiedagen (op 26 juni van 9.00 tot 13.00 uur). U loopt dan door een levensechte omgeving waarin u innovatieve logistieke processen, voor warehousing en supply chain mangement kunt ontdekken en beleven door interactieve inspiratiesessies gecombineerd met demonstraties. 

TALIS Community; door samenwerking optimaliseren.
Na de pauze wordt de agenda hervat en staat TALIS® Community op de planning, dit is het vrachtuitwisselingssysteem van TANS en een uitbreiding op TALIS. Via TALIS Community kunnen transportopdrachten worden aangeboden aan de Community en worden uitgewisseld met collega-vervoerders (ook met ‘niet’ TALIS gebruikers). Eventueel ontbrekende of overcapaciteit binnen het eigen bedrijf, kan zodoende met 1 druk op de knop worden aangevuld of uitbesteed.

Er wordt teruggekomen op de stelling, waarmee de bijeenkomst op 24 september 2013 werd geopend: 'In exceptioneel transport rijden we met speciaal, kostbaar materieel. Leegrijden is ongewenst en slecht voor het milieu. Maar moet er dan ook een aparte vrachtuitwisseling voor exceptioneel transport zijn?'

Aanwezige partijen geven aan via TALIS Community met elkaar te willen samenwerken. Er wordt wel aangegeven dat vanwege de concurrentie uit Oost Europa (scherpe prijzen) er maar een klein deel ‘uit te wisselen is’. ‘We kunnen nu eenmaal niet tegen Oost Europa op, we moeten de focus meer naar de Benelux verleggen’. Ook willen aanwezigen dat voor de vracht die wordt uitbesteed, er kwaliteit naar de opdrachtgever kan worden gegarandeerd. Met sommige partijen wordt bijvoorbeeld liever niet samengewerkt. René Knapen geeft aan dat dit probleem binnen Community kan worden opgelost aan de hand van de blacklist. Binnen deze instelling kan een gebruiker aangeven met welke partijen men niet wil samenwerken. De partijen op de balcklist krijgen vervolgens het aanbod van de gebruiker niet te zien. Binnen Community kan overigens op verschillende manieren worden ‘uitgewisseld’: middels vracht, maar ook in de vorm van auto’s.

Men is het er over eens dat uiteindelijk het optimaliseren van de ritten het hogere doel is. ‘Samenwerken is elkaar óók helpen op de momenten dat je het druk hebt. Samenwerken is leeg aanvullen en vol meenemen’. Er zou moeten worden gekeken naar de mogelijkheid van een uniform ladingspakket, waardoor vrachtuitwisseling makkelijker wordt.

Workshop TALIS Community.
Om het gebruik van TALIS Community verder op gang te krijgen organiseert TANS regelmatig workshops. Ook voor TALIS gebruikers die nog niet op Community zijn aangesloten, maar wel meer informatie over dit product willen is deze gratis workshop een aanrader. De eerstvolgende workshop staat gepland voor 24 juni (hier inschrijven).

Vervolgafspraken.
Aanwezige partijen, waaronder Baetsen Internationaal Transport B.V en Gaffert B.V. Kraan en Transportbedrijf geven aan dat de openheid waarmee werd gecommuniceerd als zeer prettig is ervaren. De interactie en de onderlinge discussie waren goed en de bijeenkomst vond plaats in een open, ontspannen en eerlijke sfeer.

Omdat er interesse is in de manier waarop E. Lafeber Int. Transporten B.V. en C.H. Dekker & Zn. B.V. gegevens uitwisselen stelt Ed Lafeber voor de derde deelmarktbijeenkomst bij hen te organiseren. Op dinsdag 9 september om 16.00 uur komt de deelmarkt exceptioneel transport daar weer samen (deze datum is onder voorbehoud en moet nog worden geaccordeerd door het bestuur van de gebruikersvereniging van TANS). Afspraak is dat aanwezigen dan zijn aangesloten op- en gebruik maken van TALIS Community. Klik hier voor aanmelden.

Demonstratiesessie TALIS op 13 mei.
Speciaal voor exceptioneel transporteurs organiseert TANS op 13 mei een demonstratiesessie. Tijdens deze sessie wordt antwoord gegeven op vragen als: Hoe kan ik eenvoudig alle informatie in één centraal dossier zien (als bijv. orders, ontheffingen, vergunningen, goederen en tarieven)? Hoe kan ik geld verdienen door digitaal te factureren? Hoe kan ik snel en foutloos charters / vervoerders aansturen?  Hoe kan ik makkelijk mijn klanten informeren over wachttijden en tarifering? Hoe krijg ik een naadloze integratie met een boordcomputer? Etc..

Voor meer informatie, of inschrijven klik hier

Twitter

-->