Verslag deelmarktbijeenkomst Fourage

Written by: Tans

Op 20 februari verzamelden TALIS gebruikers zich in Vianen om kennis uit te wisselen en ervaringen met elkaar te delen op het gebied van Fourage. ‘Het was net een familiereünie’ aldus René Knapen, directeur van TANS.

SAMEN STERKER WORDEN

Arie van Soolingen, werkzaam bij Scherpenzeel Fourages opende namens de gebruikersvereniging van TANS de bijeenkomst. ‘We zijn bij elkaar gekomen om van elkaar te leren, met als doel samen sterker te worden.’ Hij vraagt aanwezigen hoe zij nu met TALIS werken en wat zij er mogelijk nog meer mee willen doen. De volgende onderwerpen komen vervolgens ter sprake:
 

Koppeling vanuit TALIS met boordcomputers
TANS koppelt met diverse merken boordcomputers. Aan de hand van een dergelijke koppeling kan er een automatische (realtime) gegevensterugkoppeling vanuit de chauffeur plaatsvinden wat handmatige gegevensinvoer en nabewerking overbodig maakt. De meeste boordcomputerleveranciers werken momenteel ook aan de ontwikkeling van een App als alternatief voor een boordcomputer. Ook met de steeds belangrijker wordende regelgeving vanuit de overheid is een realtime koppeling van belang. TANS heeft op dit moment een pilot lopen voor Urenadministratie via een App. Voor meer informatie over TALIS koppelingen met boordcomputers, klik hier. Ook het Patronaal Attest komt ter sprake; dit is een verklaring van activiteiten van een chauffeur (rij- en rusttijdgegevens ). Er is een mogelijkheid om dit binnen TALIS in te richten.

Qlikview
Dit programma haalt data direct uit TALIS en geeft input voor het sturen van het bedrijf. Je hebt met Qlikview actuele managementinformatie zonder dat een import / export vanuit Excel benodigd is. De mogelijkheden zijn ongekend. “Data wordt pas info als het in Qlikview staat” aldus Hein van Boxtel.
 

TransFollow
TransFollow is de digitale vrachtbrief waarmee afzenders, logistieke dienstverleners en geadresseerden met één uniforme en gestandaardiseerde beveiligde interface een vrachtbrief inbrengen, uitwisselen, ondertekenen en volgen. TANS ontwikkelt mee aan TransFollow en is momenteel bezig met het geschikt maken van de logistieke software voor aansluiting op het TransFollow platform. Voor meer informatie over TransFollow, klik hier.
 

MINAS Rapportage
Vanaf 1 januari 2014 zijn leveranciers van voer voor staldieren aan landbouwbedrijven, verplicht een administratie bij te houden en deze gegevens jaarlijks voor 1 februari naar de DienstRegeling te sturen. TANS werkt aan een functie binnen TALIS waarmee je naar bevoegde instanties gegevens kunt overzetten via een zogenaamde SOAP koppeling.
 

Wvttk
Een wens die door verschillende aanwezigen wordt geopperd is de mogelijkheid tot digitaal factureren via TALIS.
Ongeveer 40 % van de klanten van TANS factureert nu digitaal; dit spaart tijd, personeelskosten en portokosten.  Opvallend is ook dat er vaker het onderscheid tussen transport en handel wordt opgemerkt. Tot slot wordt er gevraagd of er binnen TALIS een mogelijkheid bestaat tot het verkrijgen van een overzicht betreft ‘te plannen activiteiten’ op een kaart (dit is mogelijkheid met de Module Ritplanning) en of er informatie per debiteur kan worden getoond (wat mogelijk is met de CRM Module van TALIS – informatie opdrachten). Met deze CRM Module kan bijvoorbeeld ook kwaliteit worden geregistreerd, zodat je een overzicht hebt van ‘calamiteiten’ per debiteur.
 

Vervolgafspraken
Op de vraag of aanwezigen een vervolgbijeenkomst willen plannen wordt eenstemmig positief gereageerd. Termen als nuttig en interessant worden geopperd. ‘Neuzen bij een ander, geeft inzicht in de eigen situatie, aldus Ingrid van der Panne.’
 

Workshop TALIS inrichting voor Fourage
Wel mag het een volgende keer meer praktijkgericht; als antwoord hierop wordt op 10 april van 13.00-17.00 uur een workshop georganiseerd voor de deelmarkt Fourage. Hierbij wordt ingezoomd op de specifieke TALIS inrichtingen van diverse gebruikers. Alle TALIS gebruikende Fouragehandelaren ontvangen hiervoor een uitnodiging. Voor inschrijven, klik hier.
 

Demonstratiesessie speciaal voor deelsegment Fourage
Op 24 april organiseert TANS daarnaast speciaal voor deelsegment Fourage een demonstratiesessie in het Van der Valk hotel in Vianen. Tijdens deze sessie wordt antwoord gegeven op vragen als: Hoe kan ik geld verdienen door digitaal te factureren? Hoe kan ik snel en makkelijk klant- en leveranciersinformatie bekijken? Hoe kan ik snel en foutloos charters / vervoerders aansturen? Hoe kan ik eenvoudig droge stof berekenen en hoe kan ik snel mijn Voerjaaroverzichten maken? Meer informatie over deze sessie vind u hier.  

Twitter