De belangrijkste releasepunten:

Beheer: 

Bedrijfsgegevens: Algemeen, Overige instellingen

Nieuw: Map voor opslaan gesleept bestand

Opdrachten

Nieuwe knop: Bestandskenmerk slepen bestand.

De Overige instellingen (+Tip) zijn uitgebreid met Geen standaard losdatum bij import standaard opdrachten.

Indien geactiveerd wordt de Losdatum niet meer automatisch gevuld op basis van de systeemdatum als het importbericht geen Losdatum bevat.

Urenadministratie

Bij het toevoegen van een Jaar werd een geactiveerde keuze Week 53niet als zodanig weergegeven.

Velden van het type Tijd en Tijdsduur waren niet muteerbaar wanneer vanuit een geopend venster, gebladerd werd van een in gebruik zijnd record naar een niet in gebruik zijnd record.

Het detailvenster van Beheer Printers kan nu vergroot worden zodat lange printernamen beter te raadplegen zijn.

Bij het slepen van een bestand kan nu gebruik gemaakt worden van de Algemene

bedrijfsinstelling Map voor gesleepte bestand.

Opdrachten, Meldingen en Dossiers

Bij het slepen van een bestand kan nu gebruik gemaakt worden van: De Algemene bedrijfsinstelling Map voor gesleepte bestand.

Beheer, Mappen. 

De Opdracht, Melding of Dossier instelling Bestandskenmerk slepen bestand. Bij het slepen van een bestand of mail naar een Hyperlink veld kan nu gebruik gemaakt worden

van een \ (backslash) voor aansturing van submappen.

Opdrachten

De volgende velden zijn toegevoegd aan het Activiteitniveau:

Document 1 (Veldtype Hyperlink)

Document 2 (Veldtype Hyperlink)

WMS

Ontvanger handtekening (Veldtype Hyperlink)

Bij het boeken WMS verscheen na het uitvoeren van bepaalde handelingen een foutmelding.

Meldingen en Dossiers

Er verscheen een overbodige melding wanneer de Activiteitlijst was geactiveerd en de Activiteitsoort was gewijzigd van een bestaand record.

Ritplanning

De volgende velden zijn toegevoegd aan de database:

Ritkopniveau: Begin wrk. - Duur wrk. - Einde wrk. - ETA - Km stand begin - Km stand einde - Km wrk. - Laad/los duur wrk - Opmerkingen wrk. - Wachtduur wrk

Ritregelniveau: Aankomst wrk. - Duur wrk. - Einde wrk. - ETA - Kmstand - Laad/los duur wrk.

Ritgegevens.

Gegevensuitwisseling:

De Polling variabele TIJDSTIP, voor het uitvoeren op bepaalde tijdstippen, is nu beschikbaar in alle modules.

Uren

Bij de import wordt ook nu een Materieelcode met kleine letters verwerkt.

De importdefinitie kan uitgebreid worden met de functie UTCTIJD om een UTC tijd om te zetten naar de lokale tijd.

Import uren is nu ook beschikbaar in Starten Pollingdefinities (mits de definitie is voorzien van de Polling variabelen.)

Opdrachten

Het is nu mogelijk om met de nieuwe Bedrijfsinstelling Geen standaard losdatum bij import standaard opdrachtende Los datum leeg te laten als het importbericht geen Losdatum bevat.

Bij import Codetabellen, wordt Artikel met onbekende Eenheid, nu wel geïmporteerd.

CRM

Indien er een actie was toegevoegd aan een Relatie, kon deze nieuwe Actie nog niet gemuteerd worden door een andere Gebruiker.

Facturering

Wanneer een factuur meer dan 100 regels bevatte was er een onnodige vertraging bij het scrollen in Onderhoud facturen.

Flextools
Gridlayouts:  Een kolom van een Standaard grid kan nu via het Contextmenu, keuze, Kolom toevoegen

bij alle gebruikers, toegevoegd worden aan alle aanwezige Gebruiker grids.

Calc: Leestekens zoals een trema worden nu correct weergegeven.

Nieuws over TALIS
28 januari 2021 +/- 4 minuten leestijd